Diabetesforbundet tilbyr nå et nytt nettkurs for helsepersonell. Kurset gir råd til helsepersonell om hvordan de snakker med foreldre og barn om samspill og samarbeid mellom foreldre og barn i diabetesbehandlingen. 

– Det vil for mange familier være meningsfullt når helsepersonell tar initiativ til samtaler om samspill, sier psykolog Jon Haug. Han har utviklet kurset i samarbeid med psykolog Nina Handelsby og Diabetesforbundet. 

Psykologene Jon Haug og Nina Handelsby har utviklet kurset.

Om nettkurset «Hvordan jobbe med samspillet mellom barn og foreldre»

  • Kurset tar for seg temaer som er typiske for familier der barnet eller ungdommen har diabetes.
  • Det finnes kapitler om samspill og trygghet, basert på moderne utviklingspsykologi. Kurset berører også foreldrenes tanker og reaksjoner rundt barnets diabetes, og temaene mestring, utvikling og overgangsperioder i barnets liv. I tillegg handler ett kapittel om særegne utfordringer ved diabetes, for eksempel hvordan familiene  forholder seg til insulin, blodsukker og hverdagslivet med diabetes.
  • Kurset kan tas på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

Ta kurset

Fra hefter til internett

Innholdet i kurset finnes allerede i brosjyreform under navnet «Foreldreveiledning: Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen». Det finnes ett hefte rettet mot foreldre og ett hefte rettet mot helsepersonell. Heftene ble utviklet i 2019 og 2020, og er allerede blitt presentert for landets diabetespoliklinikker. 

– Mange av tilbakemeldingene vi har fått, er at sykepleiere har for lite tid til å sette seg inn i temaene i heftene, og til å ha slike samtaler med familiene, sier sykepleier Elin Peiponen, som er ansvarlig for prosjektet i Diabetesforbundet.

Sykepleier Elin Peiponen i Diabetesforbundet.

Håpet er at nettkurset kan gjøre materialet mer tilgjengelig for travelt helsepersonell. Det tar i underkant av én time å gå gjennom hele kurset. Et annet mål er at innholdet skal inspirere helsepersonell til å ha samtaler om samspill, samarbeid, følelser og reaksjoner med både foreldre og barn

– Men vi har også fått tilbakemeldinger om at mange sykepleiere allerede snakker med familiene om mange av temaene i heftene. Vi håper derfor å bygge mer opp om en slik kultur,  for å gjøre det enda lettere for sykepleiere å ta opp de psykologiske aspektene allerede tidlig i diabetesbehandlingen. Dette legger et godt grunnlag for familiene videre i livet med diabetes, sier Peiponen.

– Nyttig forebygging

En annen vanlig tilbakemelding fra helsepersonell, spesielt sykepleiere, er at de synes det er krevende å snakke om temaene i heftene. Fra noen sykehus har Diabetesforbundet fått høre at det ikke er vanlig for andre enn psykologene i diabetesteamet å snakke om psykologiske temaer. Denne tankegangen vil Jon Haug gjerne bort fra.

– Det er dessverre vanlig at psykologi og psykologene kommer inn i bildet først når det viser seg å være store problemer knyttet til diabetesbehandlingen eller samspillet mellom barn og foreldre. Jeg mener derimot at det er viktig å forebygge problemer gjennom å støtte oppunder et godt samspill helt fra starten av.. Godt samspill og samarbeid mellom foreldre og barn sikrer dessuten best mulig egenbehandling, noe som gir stor gevinst på sikt, både for barna selv, familiene og for helsepersonell.

Haug er i tillegg opptatt av at psykologi og samspill ikke alltid må handle om  «problemer».

– Vi mennesker har jo en fantastisk evne til å tilpasse oss, nettopp fordi vi psykologisk er i stand til å forstå og handle ut fra det vi forstår. Slik er psykologi mer å betrakte som et hjelpemiddel som kan bidra til at man blir enda bedre rustet til å forstå og behandle sin egen diabetes.

 

 

Vil du vite mer?