Behandling og forebygging av diabetiske fotsår er vanskelig og krever oppfølging fra helsevesenet. I tillegg til at mange med diabetes utvikler fotsår, må rundt 500 personer i året amputere en tå, en fot eller et ben på grunn av diabetes.  

– Burde dekkes av det offentlige 

Gørild Marhaug fra Trondheim er en av flere med diabetes type 1 som har sett verdien av kunnskapen til fotterapeutene.  

– For en tid tilbake oppdaget fotterapeuten min symptomer på Charcot. Da ble jeg henvist rett til legespesialist. Hadde ikke dette blitt oppdaget, kunne det endt med amputasjon. Jeg sitter i dag i rullestol, og behandlingen er ikke over ennå. Men jeg var veldig heldig som hadde mulighet til å gå til den fotterapeuttimen, sier Marhaug. 

Selv går hun til fotterapeut hver sjette uke. Men forteller at hun vet om flere som ikke har mulighet til det da prisen er for høy.

Fakta om Charcot

Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er en arvelig muskelsykdom som kjennetegnes ved økende nerveskader. Symptomene varierer i alvorlighetsgrad, men de starter ofte med svakhet i nedre del av bena, anklene eller fotbladet. Sykdommen er ikke livstruende, og de fleste som rammes av den, lever aktive og produktive liv. Behandling i form av fysioterapi og ergoterapi kan for mange være nyttig, og i noen tilfeller kan også kirurgi være aktuelt.

Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI).

– Jeg går ofte, og det burde flere gjøre. At det er lommeboken som skal avgjøre i denne saken, er veldig leit, da det for mange vil være veldig viktig å få en fagperson til å vurdere eventuelle sårdannelser på foten. I verste fall kunne jeg jo endt opp med en amputasjon, sier Marhaug.  

Trengs politisk handling 

Om få uker legges statsbudsjettet for 2023 frem. Blant Diabetesforbundets forventninger til politikerne, er at personer med diabetes bør få dekket én gratis, forebyggende konsultasjon hos fotterapeut i året.   

– I land som Danmark, Sverige, Island, Tyskland og Spania får diabetespasienter dekket hele eller deler av behandlingen hos fotterapeut. I Norge må personer med diabetes betale regningen av egen lomme. En årlig gratis forebyggende behandling hos fotterapeut kunne ha spart mange mennesker for mye smerte og staten for mange penger, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Anne-Grete Skjellanger. 

Penger til forebygging lønner seg på sikt 

Ifølge retningslinjene fra Helsedirektoratet, skal alle med diabetes få føttene sine undersøkt under årskontrollen hos legen. Undersøkelser viser at dette ikke følges godt nok opp i praksis.

I tillegg er den offisielle anbefalingen at personer med moderat til høy risiko for å utvikle fotsår bør gå til forebyggende behandling hos fotterapeut hver 3. til 4. måned. Likevel finnes det ingen refusjonsordning for slik behandling, og egenandelen for konsultasjonene teller ikke i opptjening til frikort. Konsekvensen er at mange derfor dropper å oppsøke fotterapeut. 

Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet.

– Når en konsultasjon koster rundt 850 kroner, sier det seg selv at mange ikke har råd, eller ikke prioriterer det, sier Skjellanger. 

Skjellanger fortsetter: 

– En fotskade med sykehusbehandling koster i gjennomsnitt 180 000 kroner. Hvis en fotterapeut bidrar til at fem−seks sykehusinnleggelser unngås årlig, er lønnen allerede innspart. Det viser at penger til forebygging lønner seg på sikt. 

Store kostnader ved fotstår

Når det først har oppstått sår, har man rett til behandling i den offentlige helsetjenesten. Man skal da henvises til spesialisthelsetjenesten og diabetiske fotsårteam. Samtidig avdekket en studie fra 2017 at det kun var 17 av 41 sykehus som har denne typen fotsårteam.  

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å forebygge diabetiske fotsår er store. En fotamputasjon koster om lag én million kroner. I tillegg kommer kostnadene til behandlingen som er gjennomført i et forsøk på å slippe amputasjon.

– Den aller største kostnaden er det selvfølgelig de som utvikler vonde fotsår som må bære. Dette er en komplikasjon som kan påvirke livet ditt enormt, og som vi med enkle grep kan unngå. Det handler rett og slett om å betale før skaden har skjedd fremfor å rette den opp i ettertid, sier Skjellanger. 

Diabetesforbundet mener:

  • Det må etableres diabetisk fotsårteam på alle landets sykehus. I 2017 hadde 17 av 41 sykehus diabetiske fotsårteam.1 
  • Diabetiske fotsårteam bør være multidisiplinære med behandlere sammensatt av ulike faggrupper som ortoped, karkirurg, infeksjonsmedisiner, endokrinolog, sårsykepleier, autorisert fotterapeut og ortopediingeniør.  
  • Fotterapeuter bør ansettes i den offentlige helsetjenesten.  
  • Personer med diabetes bør få dekket en gratis, forebyggende konsultasjon hos fotterapeut i året.   

Les mer om Diabetesforbundets politikk for forebygging og behandling av diabetiske fotsår her.