I samarbeid med Diabetesforbundet har Exercise is Medicine Norge søkt om og mottatt midler fra stiftelsen DAM.

Prosjektet går ut på å teste et lite brukt, men lett tilgjengelig verktøy for måling av aktivitet kalt PAI (personlig aktivitetsintelligens). Deltakerne får en aktivitetsmåler og kan følge sin egen PAI-score på måleren eller i mobilapp. Resultatene skal deltakerne diskutere i samarbeid med legen.

Prosjektleder Stian Ellingsen Lobben.

– Med dette vil vi endelig få et verktøy som på en meningsfull og forståelig måte kan kommunisere med pasienter om fysisk aktivitet, sier prosjektleder Stian Ellingsen Lobben. Han er fastlege med flere faglige verv innenfor diabetesfeltet, og har selv brukt PAI-score som et verktøy i behandling av pasienter med diabetes type 2.

Lytt til Stian Ellingsen Lobben fortelle om PAI i behandling i podcasten Kvallm:

Kan bli standard i NOKLUS-skjema

Målet med prosjektet er å avklare om bruk av PAI som aktivitetsmål oppleves nyttig for diabetespasientene og legene. Vil målingen styrke pasientens motivasjon for å være fysisk aktiv og legens motivasjon for å bruke fysisk aktivitet som en del av behandlingen?

– I tillegg vil vi undersøke om målingen påvirker behandlingsmål, som Hba1c, blodtrykk og BMI, på en betydningsfull og signifikant måte. Hvis vi lykkes med målene over, håper vi å kunne starte arbeidet med å innføre PAI som et standardmål for fysisk aktivitet i NOKLUS diabetesskjema, i tillegg til å få PAI godkjent i Verktøykatalogen til Helsedirektoratet.

Hva er PAI?

  • PAI står for personlig aktivitetsintelligens (Personal Activity Intelligence).
  • PAI måler intensiteten i aktiviteten du gjør ved å følge med på hjerterytmen. Du tjener PAI hver gang pulsen din øker: Jo høyere puls, jo raskere får du PAI.
  • Forskning viser at personer som oppnår 100 PAI eller mer hver uke over lengre tid, lever i gjennomsnitt åtte år lenger enn andre.
  • Du kan måle PAI ved å koble opp smartklokken din til appen Memento U (Apple, Android). Har du smartklokke av merket Huami, er PAI ofte inkludert.

Kilde: Cardiac Exercise Research Group, NTNU