Årlig amputeres rundt 500 føtter på grunn av diabetes. Det er et altfor høyt tall. Mer enn halvparten av disse amputasjonene kunne vært unngått med bedre forebygging, sier Dagfinn Østbye i Diabetesforbundet Stokke.

I land som Danmark, Sverige, Island, Tyskland og Spania får diabetespasienter dekket hele eller deler av behandlingen hos fotterapeut. I Norge må personer med diabetes betale regningen av egen lomme.
Slik bør det ikke være, mener Østbye.

Les også: Diabetesforbundet mener: – Gode systemer kan hindre amputasjoner

28 fikk sjekk

– En diabetespasient med fotskade har behov for mange behandlinger hos fotterapeut med ekstra utdanning på diabetisk fot. For mange kan dette utgjøre store ekstrakostnader, og flere har rett og slett ikke råd til en forsvarlig behandling, sier Østbye.

Det ønsker Diabetesforbundet i Stokke, Tønsberg og omegn å gjøre noe med. Tidligere i vår samarbeidet de derfor med Fotterapeutforbundet og firmaet Ortopediteknikk i Tønsberg. Med økonomisk støtte fra Diabetesforbundet Stokke og Fotterapiforbundet kunne de tilby 28 medlemmer en gratis fotsjekk.

Ideen kom ved et ordinært behandlingsbesøk hos fotterapeut Karina Solheim. Ortopediteknikk tente på idéen og stilte med lokaler og personell. Fotterapeutforbundet og lokalforeningene stilte med midler til gjennomføringen. Diabetesforbundet Stokke, med Terje
Bremseth, organiserte påmelding i samarbeid med Ortopediteknikk.

Initiativet ble en suksess. Bare to timer etter at invitasjonen ble sendt ut, var alle de 28 plassene booket.

– 15 sto på venteliste, og vi vurderer derfor å gjenta tilbudet til høsten, sier Østbye.

De 28 som fikk plass, fikk møte et helhetlig tverrfaglig team: syv fotterapeuter, to sårsykepleiere, en ortoped, en ortopedteknikker og to ortopediingeniører. Ortopediteknikk Tønsberg stilte med syv undersøkelsesrom og venterom.

Grundig sjekk

Fotsjekken startet med screening hos fotterapeuten for å se etter feilstillinger i foten og sjekk av hud og negl. De utførte også tester for å sjekke blant annet følelsessans. Alle testene og undersøkelsene ble utført etter Helsedirektoratets retningslinjer.

Hvis fotterapeuten oppdaget forandringer i foten som kunne indikere nedsatt sirkulasjon, hentet de inn sårsykepleier som utførte dopplerundersøkelse for å sjekke sirkulasjonen i føttene.

Hvis det var feilstillinger i foten og fare for sår, hentet de inn ortopediingeniørene og ortopeden. Alle som var med, fikk med seg informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet basert på om de var i lav, moderat eller høy fare for utvikling av fotsår. Deltakerne besvarte på en spørreundersøkelse, som skal brukes i videre arbeid for refusjon på fotterapibehandling for diabetespasienter.
Selv i denne lille gruppen fant man tilfeller i alle fareklasser, og noen ble henvist videre.

FØLSOMHET: Fotterapeuten bruker et monofilament for å sjekke følsomheten i føttene.

Sjekket med monofilament

En av de 28 som fikk sjekket føttene, var Karin H.J. Rysst. For åtte år siden fikk hun bukspyttkjertelkreft. Hun overlevde kreften, men fikk diabetes type 1. Uten at hun klager av den grunn.

– Jeg overlevde. Og så fikk jeg pumpe. Jeg føler meg privilegert, sier hun.

Inne på undersøkelsesrommet tar hun av seg sko og sokker og lar fotterapeut Marianne Grøstad inspisere føttene.

– Ved første øyekast ser jeg at du ikke har noe ødem, dette ser veldig bra ut, sier Grøstad.

Fotterapeuten tar fram et monofilament for å sjekke følsomheten i føttene til Rysst. Monofilamentet ser ut som en liten plaststang med en fire centimeter lang monofilamenttråd som ligner på et fiske-snøre. Tråden bøyer seg ved et trykk på 10 gram. Grøstad ber Rysst om å lukke øynene og si fra når hun merker berøring.

– De som har nedsatt følsomhet kjenner ikke tråden mot føttene, forklarer fotterapeuten.

Grøstad berører flere punkter under føttene til Rysst, som kjenner hver minste lille berøring.

Heller ikke en test med stemmegaffel avdekker noen problemer. En strålende fornøyd Rysst kan ta på seg sokker og sko i trygg visshet om at det står bra til med føttene.

Sitat

Dette burde vært gratis for alle med diabetes. Det er for ille at lommeboka skal avgjøre om man har råd.

Bra initiativ

Tilbudet fra lokallaget kan hun ikke få rost nok.

– Et veldig bra initiativ. Dette burde vært gratis for alle med diabetes. Det er for ille at lommeboka skal avgjøre om man har råd. Tenk på hva en fotamputasjon koster samfunnet, sukker hun.

Hun får støtte fra fotterapeut Grøstad, som gjerne skulle sett at fotterapeuter hadde litt høyere status.

– Det er jo ikke pedikyr dette her, men et viktig yrke. Å forebygge og fange opp skader tidlig, er viktig. En refusjon på behandling hos fotterapeut vil fort lønne seg, mener hun. 

Vil ha fotteam

Dagfinn Østbye mener at helse-Norge gjør lurt i å satse på fotterapeuter, og mener at alle fylker i Norge må ha et fotteam med diabeteskompetanse.
Fastlegene må gis mulighet til i større grad enn i dag å gjennomføre fotundersøkelser, kategorisere og henvise de i faresonen for alvorlige fotskader til fotspesialister tidlig nok.

– Diabetespasienter er prisgitt å ha oppvakte og motiverte fastleger som gjennomfører regelmessig fotundersøkelser på sine pasienter i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

– En fotskade med sykehusbehandling koster i gjennomsnitt 180.000 kroner. Hvis en fotterapeut bidrar til at fem−seks sykehusinnleggelser unngås årlig, er lønnen allerede innspart. Det er noe politikerne bør ha i bakhodet – penger til forebygging lønner seg på sikt.