I dag tilbyr Diabetesforbundet gratis og anonym veiledning til personer med diabetes. Hos Diabeteslinjen får du svar på spørsmål gjennom både telefon, chat og sosiale medier. 

I løpet av 2021 fikk Diabeteslinjen nesten 5000 henvendelser. Nå foreslår regjeringen å kutte den direkte støtten og gjøre deler av midlene søkbare.  

– Dette setter Diabeteslinjen i fare. Det er svært synd, og vil svekke et lavterskel tilbud som er veldig viktig for mange med diabetes, sier Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet. 

I tillegg til Diabeteslinjen, kan kuttforslaget ramme flere av Diabetesforbundets tilbud. Noen eksempler er arbeidet med innvandrerhelse, og innsatsen for å nå ut til de mest utsatte gruppene i samfunnet. 

– Diabetes er en sykdom som blir stadig mer utbredt, og som ofte rammer skjevt. Lavterskel hjelp og veiledning er noe av det viktigste vi gjør for å forebygge alvorlig sykdom, forklarer Skjellanger. 

Kutt på 9,7 millioner 

Det direkte tilskuddet til Diabetesforbundet på 9,7 millioner blir kuttet helt i årets statsbudsjett. I stedet vil regjerningen gjøre midlene søknadsbaserte. Det er imidlertid uklart hvordan søknadsordningen skal innrettes og om Diabetesforbundet er aktuell for disse midlene. Regjeringen oppgir at det til sammen skal brukes 13 millioner til arbeid på diabetesområdet i 2023. 4 millioner skal gå til videreføring av nasjonal diabetesplan. 

De øremerkede midlene over statsbudsjettet har vært med å gi forutsigbarhet i disse tilbudene. 

– Øremerkede midler gir oss en helt nødvendig forutsigbarhet, som gjør at vi kan ha fast ansatte i Diabeteslinjen og i andre stillinger. Dersom midlene går over til å bli søknadsbasert, er det ikke sikkert vi greier å holde på den gode kompetansen vi har i dag, sier Skjellanger. 

Undervurderer frivilligheten

Diabetesforbundet mener regjeringen med forslaget gjør det vanskeligere for frivillige organisasjoner å være en ressurs inn i helsearbeidet.  

– Dette forslaget vil gjøre det vanskeligere for oss å drive mange av tjenestene våre. Det virker som at regjeringen undervurderer hvordan lavterskeltilbud er med på å utjevne forskjeller og avlaste helsetjenesten. I en tid med helsepersonellmangel og fastlegekrise, kan forslaget i verste fall legge et ytterligere press på helsetjenesten, sier Skjellanger. 

Veien videre 

Stortinget vedtar det endelige statsbudsjettet i desember. Fremover skal Diabetesforbundet jobbe for å reversere kuttet som har blitt foreslått, og vil også ta kontakt med relevante politikere for å fremme vår sak. 

– Nå skal Diabetesforbundet gjøre alt vi kan for at personer med diabetes skal få de samme gode tjenestene og for at dette blir et bedre og mer utjevnende budsjett enn det er i dag, avslutter Skjellanger.