På Arendalsuka 14.–18. august skal Diabetesforbundet løfte og synliggjøre diabetessaken i møte med politikere og beslutningstakere. Arendalsuka er også en arena for å finne nye samarbeidspartnere. Formålet er økt politisk gjennomslag for diabetessaken.

Vi skal øke politikere og helsemyndighetenes kunnskap om hvordan det er å leve med diabetes, og hva personer med diabetes trenger av oppfølging og behandling for å leve godt med sykdommen.

Les om debattene vi deltar i:

«Hvorfor amputeres det så mange diabetesføtter?»

«Den opplyste pasient – hvem har ansvar, og hvem kan bidra?»

«En mer helthetlig tilnærming til Diabetes type 2»

– «Hvordan løse fedmeproblemet?»

 

«Hvorfor amputeres det så mange diabetesføtter?»

Se opptak av debatten her

 • Tid og sted: Mandag 14.august kl. 15.30 i SMB Norge-teltet i bakgården
 • Arrangør: Fotterapeutforbundet og SMB Norge
 • Om arrangementet: Årlig utføres over 500 amputasjoner i Norge på pasienter med diabetes. Dette skyldes dårlig sirkulasjon og utvikling av sår som ikke gror. Er det ikke på tide at norske myndigheter tar ansvar og organiserer den diabetiske fothelsen? Og hvorfor er det ikke refusjon for forebyggende behandling?
 • Innledninger:
  • Er det nødvendig å kappe så mange føtter?  v/ lektor i helsefagvitenskap og fotterapeut Håvard Høydahl
  • Altfor få personer med diabetes får undersøkt føttene  v/ Cecilie Roksvaag, generalsektretær i Diabetsforbundet
 • Andre medvirkende:
  • Inger M. Paulsen, forbundsleder, Fotterapeutforbundet

Link til arrangementet: Hvorfor amputeres det så mange diabetesføtter? - Arendalsuka

Derfor deltar vi

Diabetesforbundet jobber for at personer med diabetes skal få en årlig konsultasjon hos fotterapeut som dekkes gjennom egenandelsordningen. I dag må personer med diabetes dekke dette selv, noe som kan koste opp mot 900 kr per behandling. Det har ikke alle råd til.

Blant personer med diabetes type 1 har kun 60 prosent  fått sjekket føttene med monofilament på sykehus. Dette er graverende. I tillegg er det viktig at personer med diabetes type 2 får en fullstendig årskontroll på fastlegekontoret, der også føttene sjekkes. Det er viktig for å fange opp eventuell utvikling sår, nedsatt blodsirkulasjon og følsomhet i føttene på et tidlig stadium.

I debatten på Arendalsuka får vi en anledning til å fremme våre tiltak for bedre forebygging og behandling av føttene til personer med diabetes.

 

«Den opplyste pasient – hvem har ansvar, og hvem kan bidra?»

Se opptak av debatten her

 • Tid og sted: Tirsdag 15.august kl. 15.00–16.30, Clarion Hotel Tyholmen, Restauranten/Stuen
 • Arrangør: Legemiddelindustrien (LMI), Apotekforeningen, Felleskatalogen
 • Om arrangementet: For å sikre en bærekraftig helsetjeneste fremover, må de fleste av oss ta mer ansvar for egen helse, også når vi blir syke. For å klare det, må vi vite nok om sykdommen og behandlingen vi får. Én av tre bruker legemidlene sine feil, noe som utgjør en betydelig belastning for helsetjenestene og forårsaker anslagsvis 1000 dødsfall per år. Det finnes mange påstander og informasjon om helse og legemidler, men som pasient kan det være vanskelig å vite hvilke kilder vi kan stole på. LMI, Felleskatalogen og Apotekforeningen samler pasienter, industri, apotek, myndigheter og forskere for å diskutere hvor utfordringene ligger, hvem som har ansvaret og hvilke aktører som kan bidra til at pasientene har nok og riktig kunnskap.

Foreløpig program: 

 • Velkommen ved ordstyrer Kjetil Askeland
 • Helsekompetanse og feil legemiddelbruk: årsaker og konsekvenser
  ved Lene Berge Holm, førsteamanuensis Oslo Met, Bård Fossli Jensen, overlege og forfatter
 • Pasientens behov og ønsker om kunnskap rundt sykdom, behandling og legemidler – ved Ann Rita Halvorsen, spesialrådgiver i Kreftforeningen ved og Cecilie Roksvåg, fungerende generalsekretær i Diabetesforbundet
 • Hvordan kan legemiddelfirma og apotek bidra til økt kunnskap om sykdom og legemidler og samtidig en mer bærekraftig helsetjeneste?
  ved Hilde Ariansen, seniorrådgiver i Apotekforeningen og Legemiddelindustrien (LMI) ved Guro Bjøntegaard, daglig leder i AstraZeneca Norge
 • Paneldebatt: Hvem har ansvar og hvem kan bidra til at pasienter har nok kunnskap? Hvordan kan vi unngå konsekvensene av feil legemiddelbruk for pasienter og helsetjenesten? Hvordan får vi dette til uten å øke belastningen på helsepersonell? Debattdeltakere: Leif Rune Skymoen, LMI, Hilde Ariansen, Apotekforeningen, Tone Trøen (H), Cecilie Myrseth (Ap), Bård Fossli Jensen, overlege og forfatter, Børge Myrlund Larsen, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Link til arrangementet: Arendalsuka: Den opplyste pasient - hvem har ansvar og hvem kan bidra? – Legemiddelindustrien (lmi.no)

Derfor deltar vi

Diabetesforbundet jobber for at personer med diabetes skal få mer kunnskap om sykdommen og om god egenbehandling og mestring av sykdommen. Det innebærer også pålitelig informasjon om legemidler og legemiddelbruk. Helsepersonell må også få nok kunnskap m om diabetesbehandling, og tid til å gi god veiledning om riktig behandling.

Diabetesforbundets egen diabeteslinje er også et viktig supplement til helsetjenestene. Her har vi dyktige sykepleiere som svarer på spørsmål om diabetes og diabetesbehandling. Et viktig budskap fra oss er derfor også at myndighetene må styrke helsefrivilligheten slik at vi kan bidra til økt kunnskap om riktig diabetesbehandling.

Dette er viktige perspektiver for oss å få med inn i denne debatten.

Cecilie Roksvåg, forbundsleder og fungerende generalsekretær, deltar i to debatter under Arendalsuka.

 

«En mer helthetlig tilnærming til Diabetes type 2»

Se opptak av debatten her

 

Derfor deltar vi

Stadig flere i Norge utvikler diabetes type 2, og samtidig ser vi at diabetesbehandlingen er under press. Vi står i en fastlegekrise som gjør at ikke alle har en fastlege, eller at fastlegen ikke har ressurser til å følge opp personer med diabetes type 2 slik det er anbefalt.

Manglende oppfølging kan føre til at flere utvikler komplikasjoner og senskader på grunn av sin diabetes. Denne våren strammet også helseforetakene inn på tilgangen til CGM for personer med diabetes type 2. I denne debatten vil Diabetesforbundet understeke at samfunnet må forebygge diabetes type 2 bedre, og sørge for at de som får sykdommen får den oppfølgingen og behandlingen de trenger.

 

«Hvordan løse fedmeproblemet?»

Denne debatten er dessverre avlyst
 • Tid og sted: Torsdag 17. august kl. 10.00–10.50, på Symposium
 • Arrangør: Geelmuyden Kiese
 • Om arrangementet: Folkehelsemeldingen som ble lagt frem i mars er dyster lesning. Flesteparten av voksne nordmenn har nå overvekt eller fedme. Unntaket er å være normalvektig. Barna våre blir også tyngre. Mer enn en av seks barn og unge i Norge har overvekt eller fedme.
  Høy kroppsmasseindeks (KMI) bidrar til anslagsvis 2800 årlige dødsfall i Norge og er knyttet til en rekke ulike sykdommer og plager som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, flere former for kreft, søvnapné, muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Utviklingen har gått i feil retning lenge. Paradoksalt nok har vi blitt tyngre og tyngre samtidig som at velstanden har økt og vi har fått mer kunnskap om kosthold og trening.
  Hva gjør vi med dette? Fortsetter som før? Nye kostholdsråd og holdningskampanjer? Gir mer ansvar til skolen og frivilligheten? Eller økt bruk av medisiner og kirurgiske inngrep?
 • Medvirkende:
  • Linda Granlund, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet
  • Mina Gerhardsen, Generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Malin Lenita Vik, Fagpolitisk ansvarlig, Diabetesforbundet

Link til arrangmentet: Hvordan løse fedmeproblemet? 

Malin Lenita Vik, fagpolitisk ansvarlig

 

Derfor deltar vi

Antall tilfeller med diabetes type 2 har fordoblet seg i de siste 20 årene. Det skyldes blant annet usunt kosthold og inaktivitet. Syv av ti voksne nordmenn veier for mye, men å endre levevaner krever ofte langvarig innsats, i kombinasjon med veiledning og støtte fra fagpersoner over tid.

Levevaner er ikke bare et resultat av individuelle valg, men henger også sammen med sosiale forhold og hvordan samfunnet er innrettet. Diabetesforbundet er opptatt av å fjerne skyld, skam og stigma knyttet til overvekt, fedme og diabetes type 2. Vi mener at det er et samfunnsansvar å legge til rette for at alle skal kunne spise sunn mat og bevege seg mer i hverdagen. I tillegg må effektive legemidler for vektnedgang bli tilgjengelig på blå resept.

PÅ STAND: Leder Bettina Søby Andersen og flere fra Diabetesforbundet Agder blir å treffe på stand under Arendalsuka også i år.