Diabetesforbundet lanserer fire nye filmer der vi viser fram matretter og mattradisjoner fra ulike kulturer. Med dette ønsker vi å inspirere til å ta gode valg og lage gode og sunne matretter.

– Idéen kom fra et brennende ønske om å bidra til flere spennende matretter på Diabetesforbundets nettsider, presentere unike mattradisjoner og bidra til gode levevaner, sier Betül Cokluk. Hun er ansvarlig for feltet innvandrerhelse i Diabetesforbundet.

– Mat er ikke bare mat. Det er ikke kun noe som vi må få i oss for å overleve. Mat er også sterkt knyttet til identitet, sosiale relasjoner, kultur og tradisjon, sier hun.

Betül Cokluk har ledet arbeidet med å lage filmene.

Høyere risiko for diabetes type 2

Folkehelse og sunne levevaner er en viktig del av Cokluks arbeid, siden risikoen for å utvikle diabetes type 2 generelt er høyere blant innvandrere enn i befolkningen for øvrig. Dette gjelder spesielt land i Sørøst-Asia, Midtøsten og Afrika.  

Årsakene til den økte risikoen for diabetes type 2 er sammensatte. Genetikk er en del av det, men også levevaner spiller inn, forklarer Cokluk.

– Noen befolkningsgrupper er mer utsatt for valg som fører til usunt kosthold. En innvandrer endrer ofte levevaner, inkludert matvaner, etter ankomst til Norge, da en ny hverdag krever tilpasninger, sier Cokluk.

I møte med en annen kultur er det mye som er annerledes, alt fra prisen på maten til hvilke varer som finnes på butikken.

– Gode levevaner er ikke et resultat av kun individuelle valg, men er ofte betinget av samfunnsmessige strukturer som pris, markedsføring og ikke minst tilgjengelighet, sier Cokluk.

Andre risikofaktorer kan være stress, psykisk uhelse eller andre utfordringer som følger av at man har migrert. For mange innvandrere kan det også være vanskelig å forstå seg på de norske helsetjenestene, snakke med helsepersonell og vite hva man kan få av hjelp og behandling. 

Filmer på fire språk

I filmene har fire familier åpnet sine hjem for Diabetesforbundet. De deler sine mattradisjoner, valg og vaner knyttet til kosthold. Hannah Wozene Kvam er programleder gjennom alle fire episodene. 

Familiene som deltar har bakgrunn fra Syria, Eritrea, Polen og Somalia. Filmene er på norsk og tekstet på norsk, engelsk og språket til den matkulturen som retten kommer fra (arabisk, polsk, tigrinja og somali).

– Vi ønsker spesielt å nå ut til de som snakker språkene filmene er tekstet til, og som har de mattradisjonene som presenteres i filmene, sier Cokluk.

Vi kan også tipse om å bruke filmene i undervisning. Bidra veldig gjerne til å spre filmene i riktige kanaler.