Diabetesforbundet har medlemmer i alle aldre, fra de aller minste barna med diabetes, til de aller eldste. Derfor er mange av medlemstilbudene rettet inn mot medlemmer i en spesiell aldersgruppe.

Men feilregistreringer eller mangelfulle registreringer kan gjøre at du og din familie ikke får relevant informasjon.

Dette gjelder spesielt barn med diabetes.

– Flere foreldre melder inn seg selv og ikke barnet sitt med diabetes. Andre foreldre melder inn barnet sitt, men med sin egen fødselsdato, forteller Karianne Valldal, leder i Diabetesforbundet Innlandet.

I begge tilfeller blir det feil. Når en voksen står som medlem for et barn med diabetes, eller barnet har forelderens fødselsdato, får ikke familien tilbud om aktiviteter spesielt beregnet for barn og familier.

Feil dato gir utfordringer

Diabetesforbundet både lokalt og nasjonalt filtrerer i likhet med mange andre organisasjoner utsendinger av tekstmeldinger og eposter på alder.

Diabetesforbundet sentralt bekrefter at feil fødselsdato i medlemsregistrene er en utfordring.

– Det forsøker vi nå å løse, sier organisasjonssjef Martin Henriksen.

Organisasjonssjef Martin Henriksen oppfordrer alle som har barn med diabetes om å velge familiemedlemskap.

Løsningen er en ny medlemskategori som heter familiemedlemskap.

– Med familiemedlemskap kan en foresatt bli medlem, og i tillegg legge til et barn i medlemskapet. Den foresatte kan legge inn både sin egen fødselsdato og barnets. Begge får da sitt eget medlemskap, og de er koblet sammen i medlemssystemet vårt, sier Henriksen.

– Velg familiemedlemskap

Martin Henriksen håper alle foreldre med barn velger familiemedlemsskap, som har samme pris som enkeltmedlemskap.

Dersom de ikke gjør det, er det viktig at det er barnet som står som medlem på det ordinære enkeltmedlemskapet, med barnets fødselsdato.

– Da får vi korrekte opplysninger i medlemssystemet, og det fører til at tilbud om arrangementer og viktig informasjon kommer frem, sier Henriksen.

Sjekk infoen din

Diabetesforbundet ønsker at alle medlemmer registrerer mobiltelefonnummeret og epostadressen sin. Sjekk informasjonen som er registrert om deg her, og endre ved behov.

Klarer du ikke å logge inn, kan du ringe 23 05 18 00, eller sende epost til post@diabetes.no

Bli medlem