Kristian Midthjell, lege og professor emeritus ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU,  døde 22. april, 78 år gammel. Midthjell gjorde et betydelig arbeid innen diabetesbehandling i Norge. 

Sammen med Jostein Holmen tok han initiativ til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) – en av verdens største befolkningsundersøkelser og en viktig kilde til kunnskap om levekår og helse i Norge. Det var takket være Midthjell at diabetes fikk en stor plass i HUNT-undersøkelsen. Han fikk et stipend for å forske på diabetes i 1982, og dette ble en av grunnpilarene i HUNT, som startet opp i 1984.

For sitt arbeid med HUNT ble Midthjell tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2022.

– Det han sammen med resten av teamet har skapt er helt unikt i verdenssammenheng, sa ordfører i Midthjells hjemkommune Verdal, Pål Sverre Fikse, under overrekkelsen av Kongens fortjenstmedalje.

Midthjell bidro også i utviklingen av Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for behandling av diabetes helt fra første versjon i 1988, og han satt mange år i Diabetesforbundets medisinske fagråd. 

Diabetesforbundet kondolerer til familien og takker Midthjell for hans viktige livsverk til gode for alle nordmenn med diabetes.