Søvik feiret sin 90-årsdag 21. november 2023, og ble behørig hyllet av familie, venner og kolleger. Hans forskning har hatt stor betydning for forståelsen av diabetes, spesielt blant barn og ungdom, og hans arbeid har bidratt til bedre diagnose, behandlingsmetoder og oppfølging.

Søvik ble cand. med. i 1959 og dr. med. i 1967, begge ved Universitetet i Oslo.  Fra 1973 var han overlege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, og professor ved Universitetet i Bergen fra 1985.

Sitat

Hans forskning har hatt stor betydning for forståelsen av diabetes, spesielt blant barn og ungdom

Oddmund Søvik har vært involvert i både eksperimentell, epidemiologisk, genetisk og klinisk diabetesforskning. Han så tidlig behov for epidemiologiske studier av diabetes type 1 hos barn som viste at Norge hadde en meget høy forekomst av diabetes type 1 i aldersgruppen 0-14 år, og at den hadde vært økende siden 1960-tallet. De epidemiologiske studiene ledet frem til et permanent, landsomfattende, prospektivt register for diabetes hos barn og unge som nå er kjent som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. De epidemiologiske studiene og registeret har ført frem til en rekke forskningsprosjekter og doktorgrader, og har vært viktig for stadig forbedring av diabetesbehandling hos barn og unge.

Han så tidlig betydning av samarbeid mellom norske barneavdelinger for å skape et fellesskap med interesse for forsknings- og kvalitetsprosjekter innen diabetes, og tok initiativ til Norsk studiegruppe for barne- og ungdomsdiabetes, som fortsatt har årlige møter for å styrke felles mål og lære av hverandre hvordan behandle barn og unge med diabetes bedre.

Videre har Oddmund Søvik i betydelig grad bidratt til å forstå arvelige former for diabetes som MODY og utvikling av behandling for noen av disse formene, bl.a. gjennom arbeidet med Norsk MODY-register. Det diagnostiske repertoar er utvidet, og det er blitt mulig med persontilpasset medisin.

Oddmund Søvik bidro også betydelig til bedret omsorg for personer med diabetes gjennom sitt arbeid i Diabetesforbundet. Han var leder av Medisinsk fagråd i en årrekke, og deltok som lege på sommerleirer for barn og ungdom med diabetes. Han ble tildelt Diabetesforbundets gullnål med diamant.

Sitat

Han var leder av Medisinsk fagråd i en årrekke, og deltok som lege på sommer-leirer for barn og ungdom

Han var vitenskapelig aktiv langt inn i pensjonisttilværelsen med et flertall publiserte artikler. Han har hatt en lang og rik pensjonisttilværelse, som ved siden av det vitenskapelige arbeidet har omfattet bl.a. deltagelse i veteranklassen i VM i orientering. Oddmund var svært engasjert i samfunnsspørsmål og har gitt ut bøker om politikk, filosofi, barn, religion og medisinsk etikk. Ikke minst hadde han klare synspunkter på såkalt alternativ medisin. Oddmund Søvik gav også ut flere diktsamlinger, og han var en god fiolinist.

Oddmund Søvik framsto alltid beskjeden og uselvisk, og satte ikke seg selv i sentrum. Han var en fremragende barnelege og forsker, og et stort menneske. Vi lyser fred over hans minne.

Bjørnar Allgot                Geir Joner            Pål R. Njølstad