Vi mener

  • Det må etableres diabetisk fotsårteam på alle landes sykehus.
  • Diabetiske fotsårteam bør være multidisiplinære med behandlere sammensatt av ulike faggrupper som ortoped, karkirurg, infeksjonsmedisiner, endokrinolog, sårsykepleier, autorisert fotterapeut og ortopediingeniør.  
  • Fotterapeuter bør ansettes i den offentlige helsetjenesten.  
  • Personer med diabetes må få refusjon på behandling hos fotterapeut.   

Bakgrunn

Opptil 15 prosent av alle med diabetes vil utvikle fotsår i løpet av livet som en komplikasjon av sykdommen. Mange av disse utvikler store diabetiske fotsår som er vanskelig å behandle, og som i verste fall fører til at hele eller deler av foten må amputeres. Hvert år utføres omkring 500 amputasjoner i Norge som følge av diabetiske fotsår. En fotamputasjon koster rundt 1 million kroner, og den kommer først etter lang og kostbar behandling for å unngå amputasjon. I tillegg kommer store kostnader fra sykefravær, uførhet og tapt produktivitet.

Diabetesforbundet mener at disse pengene burde brukes til å forebygge at personer utvikler kompliserte sår. Gode rutiner for forebygging kan spare staten store summer i behandling og personer store lidelser.

Sjekk av føtter på årskontroll: I Norge i dag skal alle med diabetes få sine føtter undersøkt under årskontrollen hos legen, men dette vet vi at mange likevel ikke får. Tallene fra norsk diabetesregister for voksne, viser at kun 60 % av pasientene med diabetes type 1 får undersøkt føttene sine på årskontrollen på sykehuset. For personer med diabetes type 2, som følges opp hos fastlegen, har vi for dårlige tallgrunnlag til å si noe om hvor stor andel av pasientene som får undersøkt føttene sine, men tilbakemeldingene vi i Diabetesforbundet fårer at det er altfor få.

Forebyggende konsultasjon hos fotterapeut: Den offisielle anbefalingen i nasjonal faglig retningslinje for diabetes er at personer med moderat til høy risiko for å utvikle fotsår bør gå til forebyggende behandling hos fotterapeut med diabeteskompetanse hver 3. til 4. måned. Likevel finnes det ingen refusjonsordning for slik behandling og prisen for konsultasjonene teller ikke i opptjening til frikort. Diabetes type 2 har en sosial gradient og mange som rammes av sykdommen har allerede lav inntekt og store sykdomsutgifter. Dette gjør at de ikke kan bruke så mye på å forebygge sår og skader på føttene. Konsekvensen er at mange derfor dropper denne behandlingen.

Behandling av diabetiske fotsår: Når sår først oppstår skal man henvises til spesialisthelsetjenesten og diabetiske fotsårteam. En undersøkelse  Diabetesforbundet har gjennomført med støtte fra Helsedirektoratet viser at 31 % prosent av sykehusene som svarte på undersøkelsen ikke har diabetiske fotsårteam. I tillegg vet vi at altfor mange som bor på institusjoner får sårene sine stelt av personer som ikke har den rette kompetansen til stell av diabetiske fotsår. Behandlingstilbudet for de som utvikler sår må derfor styrkes. Diabetesforbundet mener at det bør ansettes fotterapeuter med diabeteskompetanse i kommunehelsetjenesten og at det må være multidisiplinære fotsårteam på alle landets sykehus.

Les også: Diabetesforbundets ståstedsdokument om forebygging og behandling av diabetiske fotsår