Vi mener:

  • Myndighetene må gi trygg og stabil finansiering av lavterskel tilbud som avlaster helsetjenestene

Bakgrunn

Den manglende viljen til å gi helsefrivilligheten forutsigbar finansiering gjør det krevende for frivilligheten å ta den avlastende rollen til helsetjenestene, slik Helsepersonellkommisjonen anbefaler.

Diabeteslinjen vår er et allment tilgjengelig og lavterskel veiledningstjeneste på telefon og chat. Henvendelsene besvares av erfarent helsepersonell. Hvert år tar mottar linjen omkring 5000 henvendelser fra personer med diabetes, pårørende og helsepersonell.

Diabeteslinjen ble støttet direkte over statsbudsjettet, men finansieres fra i år med prosjektmidler fra tilskuddsordningen «informasjons- og kontaktskapende arbeid». Diabetesforbundet opplever det som svært krevende å drifte et slik tjenestetilbud på prosjektmidler.

I 2023 gjennomførte Diabeteslinjen en brukerundersøkelse. Brukerne rapporterer at de henvender seg til Diabeteslinjen fordi de ikke får raskt nok, eller tilstrekkelige svar, fra helsetjenestene. Stadig flere henvendelser sentrerer rundt de psykiske aspektene av å leve med kronisk sykdom, kosthold og egenbehandling.

Diabetesforbundet oppfatter det som et tegn på knapphet på tid i helsetjenestene, der særskilt egenbehandling, levevaner og psykisk helse blir nedprioritert. Diabetesforbundet er derfor bekymret for konsekvensene for personer med diabetes og helsetjenestene dersom Diabeteslinjen må avvikles på grunn av uforutsigbar finansiering.