Vi mener:

  • Alle kommuner må ha en folkehelsekoordinator og frisklivssentral.
  • Det må utarbeides en standard for krav til kompetanse på frisklivssentraler, slik at de kan tilby brukerne et kvalitetssikret tilbud over hele landet. 
  • Det bør utvikles et tilbud for endring av levevaner for personer med diabetes type 2 eller de som har høy risiko for å få det. Tilbudet må ha fokus på adferdsendringer som gir vedvarende vektreduksjon, sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet i hverdagen. Tilbudet må være tilgjengelig i kommunene, for eksempel tilknyttet frisklivssentralene.

Bakgrunn

Sunne levevaner og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge diabetes type 2 og er også en viktig del av å behandle sykdommen. Å endre levevaner krever ofte langvarig innsats og veiledning fra fagpersoner over tid. Diabetesforbundet mener at Frisklivssentralene i kommunene har et stort potensial for å støtte personer som bør endre levevaner. Utfordringene er at ikke alle kommuner har et tilfredsstillende Frisklivsstilbud, og at for få fastleger kjenner til det lokale tilbudet.

Utvidet tilbud: Diabetesforbundet mener at kvaliteten på Frisklivssentralene bør standardiseres og inkludere fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og fagpersoner innen psykisk helse. I tillegg bør brukerne kunne få oppfølging over lengre tid enn 12 uker.

Bedre system på henvisning: Vi anbefaler at fastlegen sender en henvisning til Frisklivssentralene, og at Frisklivssentralene kaller inn til en time eller et behandlingsopplegg. I tillegg er det viktig at fastlegen journalfører henvisningen, slik at legen kan følge opp med pasienten.