Vi mener:

  • Det er behov for en nasjonal og langsiktig diabetesplan for å styrke behandlingstilbudet til personer som lever med diabetes
  • Nasjonal diabetesplan må utformes og gjennomføres i samarbeid mellom helsemyndighetene og Diabetesforbundet som brukerorganisasjon
  • Myndighetene må sette av midler til gjennomføring av tiltakene i planen

Bakgrunn

Har ført til systemendringer: Formålet med Nasjonal diabetesplan 2017-2021 (forlenget til 2023) var å bedre helse- og omsorgstjenestens arbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes. Diabetesforbundet evaluerte planen, og konkluderte med at den bidro til systemendringer til det bedre for personer med diabetes.

Flere midler, bedre ressursbruk og kompetanseheving:Via Nasjonal diabetesplan kom økte midler til diagnostisering og behandling av diabetes, og ressursbruken i helsetjenesten ble bedre. Det har også vært en satsing på kompetanseheving av helsepersonell og på egenbehandling – noe vi har sett positive resultater av.

Flere oppnår behandlingsmål: To indikatorer er forbedringer av langtidsblodsukker for både barn og voksne og økt bruk av mer effektive blodsukkerregulerende legemidler. På begge disse områdene har det skjedd en markant forbedring i perioden. Deler av denne forbedringen kan tilskrives tiltak i Nasjonal diabetesplan, i kombinasjon med at det har kommet bedre legemidler og behandlingshjelpemidler.