Vi mener: 

  • Det bør utarbeides prosedyrer for håndtering av diabetes ved sykehusinnleggelse. Dette inkluderer håndtering av diabetesutstyr
  • Sykehuspersonell bør jevnlig oppdatere sin diabeteskunnskap for å sikre at behandlingen opprettholder høy kvalitet
  • Pasienter med diabetes bør ikke fratas retten til å administrere sin diabetes med mindre det er klare medisinske grunner for det

Bakgrunn

Alvorlige konsekvenser: Ved sykehusinnleggelse for annen sykdom enn diabetes, er det viktig å sikre pasienten nødvendig og riktig oppfølging av sin diabetes. Manglende diabeteskunnskap hos sykehuspersonellet og feilhåndtering av diabetes ved innleggelse kan få alvorlige konsekvenser og bli en betydelig ekstrabelastning for den som har diabetes.

Retningslinjer: Diabetesforbundet er bekymret for at pasienter ved sykehusinnleggelse fratas anledningen til å administrere sin egen diabetes og/eller sitt behandlingsutstyr (insulinpumpe, CGM) ved innleggelse. I enkelte tilfeller skjer dette fordi sykehuspersonellet ikke har nok kunnskap om diabetesbehandling og bruk av CGM. Diabetesforbundet mener at derfor at det bør utarbeides retningslinjer for oppfølging av diabetes ved sykehusinnleggelse.

Økt kompetanse om CGM på sykehusene: Pasienter med diabetes som bruker behandlingshjelpemidler, må få bruke dette under sykehusinnleggelse, med mindre det er akutte situasjoner. Ansatte ved sykehusene må få økt kompetanse på CGM og ha rutiner for samhandling med pasienter som bruker CGM.