Vi mener:

  • Medisinstart på apotek bør inngå i den offentlig finansierte helsetjenesten, som et supplement til behandling hos lege.
  • Farmasøytkompetansen i større grad bør benyttes i den offentlige helsetjenesten.

Bakgrunn

Det er ikke bare tilgangen på riktige legemidler som er viktig for personer med diabetes, men også kunnskap om riktig bruk. Det er en stor utfordring at både fastleger og diabetespoliklinikker har kapasitetsproblemer, som går ut over evnen til å gi tilstrekkelig veiledning til pasienter om medisinbruk.

Diabetesforbundet erfarer at mange med diabetes type 2 som kun behandles av fastlegen i stor grad blir overlatt til å finne informasjon selv. Dette er en utfordring for mange, både på grunn av manglende helsekompetanse, språkbarrierer og lav digital kompetanse. Diabetesforbundet mener at farmasøyter og apotek i større grad kan bidra med sin kompetanse for å gi supplerende veiledning til personer med diabetes.

Medisinstart på apotek: Diabetesforbundet erfarer at et tilbud som Medisinstart i apotek for diabetes type 2 (gratis konsultasjon med farmasøyt på apotek) oppleves som både nyttig og effektivt for brukerne. Vi mener derfor at Medisinstart bør inngå i den offentlig finansierte helsetjenesten, som et supplement til behandling hos lege.

Ansvarsfordeling: Veiledningen på apotek bør imidlertid avgrenses til medisinbruk, slik at det ikke overlapper med annen behandlingsinformasjon som legen er ansvarlig for. Det er avgjørende at farmasøyter og leger er tydelige på fordeling av sine ansvarsforhold, for at Medisinstart kan ha effekt som et tilbud som avlaster fastlegen.

Farmasøyter i primærhelsetjenesten: Diabetesforbundet mener også at farmasøytkompetansen i større grad bør benyttes i den offentlige helsetjenesten. Økt bruk av farmasøyter i primærhelsetjenesten kan føre til bedre kunnskap om diabetesbehandling blant både brukere og helsepersonell og de kan spille en viktig rolle i å sikre god behandling i kommunale helsetjenester.