Formål

Informasjonsformidling om diabetes og psykisk helse. Nå bredt ut med brukervennlig informasjon om diabetes og psykisk helse til alle med diabetes. Løfte tema som diabetes og spiseforstyrrelser, diabetes og følingsangst, diabetes og stress, samt skyld, skam og stigma rundt overvekt og fedme.

Bakgrunn

Diabetes er en kompleks sykdom. Over 90% av behandlingen er egenbehandling, og psykologiske vansker viser seg å være forbundet med egenbehandling og sentrale helseutfall. Det primære målet med dette prosjektet er å nå ut med informasjon om diabetes og psykisk helse til alle med diabetes. Vi tror at god informasjon vil muliggjøre forebygging av psykiske helseutfordringer hos en utsatt pasientgruppe. 

Status

Vi er igang med informsjonsinnhenting og ønsker framover å øke fokuset på diabetes og psykisk helse. Vi ønsker å bidra til at brukere og helsepersonell skal få økt forståelse for psykologiske aspekter og utfordringer med diabetes, og jobbe aktivt for en bedre forvaltning av psykologien i diabetesoppfølgingen.

Vi er også igang med å utarbeide en mal for formidling av informasjon om diabetes og psykisk helse på en brukervennlig måte på våre nettsider. Målet er at dette skal forenkle formidling av nye temaer innenfor diabetes og psykisk helse også etter prosjektperiodens slutt.