Formål

Sikre økt livskvalitet hos personer med diabetes underveis og i etterkant av koronapandemien, ved å forebygge mot isolasjon og ensomhet og aktivere de frivillige ressursene i forbundet.

Bakgrunn

Personer med diabetes har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset. Økning i antall henvendelser til Diabetesforbundet bekrefter et stort behov for tilrettelagt aktivitet for å styrke den psykiske og fysiske helsa. Dette behovet er kartlagt gjennom henvendelser til Diabeteslinjen, og gjennom dialog i forbindelse med webinarer gjennomført i Diabetesforbundets regi i perioden april-juni 2020. Det er videre påvist at sterke relasjoner, røykeslutt og fysisk aktivitet er de største årsakene til redusert dødelighet (Plos Medicine, 2010). Nyere forskning underbygger at isolasjon er helseskadelig (Hakulinen, Christian, 2018). Dette viser at problemstillinger knyttet til ensomhet og isolasjon bør tas like alvorlig som andre risikofaktorer som påvirker dødelighet.  

Forebygging av ensomhet i koronasituasjonen er et viktig mål i prosjektet. Det vil gjennomføres tiltak for å organisere likepersonsaktivitet og møteplasser på en alternativ måte. Etter en periode med store restriksjoner hva gjelder fysiske møteplasser, vil dette gi en fin mulighet å aktivisere frivillighetsapparatet i Diabetesforbundet.

Diabetesforbundet har i dag 800 frivillige og rundt 150 eksisterende likepersoner og ledere av motivasjonsgrupper. Fra 6. mars har de hatt meget begrenset aktivitet grunnet smitteverntiltakene. Nå er de klare for å bidra for å gjøre hverdagen bedre for personer med diabetes med nye og alternative tiltak. 

Status

Arbeidet starter i slutten av oktober 2020.