Formål

Å gi foreldre og barn et verktøy og metode for god samhandling.

Status

Prosjektet fortsetter i 2024. Det blir laget webinar for foreldre og helsepersonell, nettkurs, og annet informasjonsmateriell.

Ved spørsmål om prosjektet kontakt Elin Peiponen, elin.peiponen@diabetes.no

Se informasjonen om familiesamspill her