Formål

Å gi foreldre og barn et verktøy og metode for god samhandling.

Bakgrunn

Diabetes type 1 er en komplisert sykdom som krever svært mye av den enkelte pasient og deres familier, spesielt ser vi dette hos barn og deres foreldre. Sykdommen griper inn i alle normale samspillprosesser og blir særlig utfordrende i de sårbare ungdomsårene.

Barnediabetesregisteret viser hvordan ungdommene har dårligst regulert diabetes, noen til dels faretruende dårlig regulert. Det er svært vanskelig for mange av ungdommene å følge de behandlingsrådene de får. Diabetesbehandlingen som de klarte relativt greit som 10–12 åringer er nå vanskelig gjennomførbart på grunn av pubertet og hormoner.

Det er viktig at diabetesen ikke blir en del av opposisjonen til foreldrene. Dette er en fase hvor det hjelper lite med trusler og dommedags profetier fra foreldre og behandlere. Det er viktig at foreldre får veiledning i hvordan de kan få til et best mulig samspill med barnet/ungdommen. 

Sitat: Torild Skrivarhaug 

Status

Prosjektet er ferdigstilt og materiellet er distribuert til helsepersonell. Det vil også gjennomføres opplæring på sykehusene. 

Les mer og last ned materiell her