Frivillighetsprosjektet_bilde.jpg

Formål

Inkludere frivillige utenom styreverv i større grad i vår organisasjon

Bakgrunn

Målet for framtiden er å inkludere frivillighet utenom styreverv i større grad i vår organisasjon. Undersøkelsene som ble gjennomført i november/desember 2017 blant medlemmer og potensielle medlemmer viser at det er relativt stor interesse for å bidra med frivillig innsats, og majoriteten av respondentene som stiller seg positive ønsker å bidra med andre oppgaver enn styreverv. Dette er en per i dag uutnyttet ressurs for Diabetesforbundet som det bør strebes å inkludere i større grad fremover.

Per i dag har noen fylkes- og lokallag erfaring og gode rutiner for å bruke frivillige som ikke sitter i styret, mens majoriteten ikke har denne praksisen.

Status

Siden 2018 er det gjennomført kartlegging og utredet mulighet for et nasjonalt system for registrering av frivillige. Det har også vært oppnevnt et rådgivende utvalg som har bidratt i prosessen. I 2020 er det utført en supplerende kartlegging blant Diabetesforbundets tillitsvalgte. Denne kartleggingen dannet et viktig grunnlag for videre arbeid i prosjektet. 

Denne siden oppdateres i takt med fremgangen i prosjektet.