Prosjektet setter fokus på diabetes i bydelen og blant befolkningen ved å jobbe på tvers av bydelens tjenester. Prosjektleder er bydelsoverlege Karoline Harding i bydel Grorud i Oslo, og i tillegg til Diabetesforbundet bidrar også fastleger, Bydelsmødrene og frisklivssentralen inn i prosjektet.

Det er utviklet en Blå bok som er et pasienthefte som skal sikre god kvalitet i oppfølging av pasienter med diabetes. Den tverrfaglige prosjektgruppen bidrar til et godt miljø som kan bidra til å forebygge utvikling av diabetes type 2 og fange opp pasienter med ukjent diabetes type 2 tidlig. Som del av prosjektet er Noklus innført på alle fastlegekontorene i bydelen.

Fastlegene kan henvise pasienter som har behov til individuell veiledning av diabetessykepleier, og etter hvert vil det også bli igangsatt gruppeundervisning.

Etter sommeren 2021 vil det bli avholdt informasjonsdager rettet mot befolkningen i bydelen for å øke kunnskapen om diabetes og gi et tilbud for å ta diabetesrisikotesten.

Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og Diabetesforbundet er samarbeidspartner i prosjektet.