Formål

Spre informasjon som bidrar til kunnskap og trygghet for barn med diabetes type 1.

Bakgrunn

Den blå elefantbamsen Insufanten, Symboliserer insulinet og er en nødvendig følgesvenn i hverdagen. Den skal bidra til å ufarliggjøre det som kan være vondt, ubehagelig og skummelt med diabetes for et barn, nemlig å stikke seg for å måle blodsukker eller sette insulin.  Vi ønsker å lansere Insufanten, dele den ut til barn med diabetes og sende ham på Norgesturne. På denne måten ønsker vi å spre informasjon som kan bidra til kunnskap og trygghet for barn med diabetes type 1.

Status

Det produseres materiell og digitalt innhold med Insufanten og hans venner. På Youtube og sosiale medier har vi sett Insufanten flere ganger, og vi begynner å bli litt kjent med han. Insufanten skulle etter planen reise på norgesturne høsten 2020, på grunn av korona vil man gjennomføre alternative tiltak i prosjektet.