Ny giv etter et langt liv med diabetes type 1

Formål

Gi personer som har hatt diabetes type 1 i mange år økt motivasjon og gode mestringsstrategier for å bedre deres egenbehandling og livskvalitet samt forebygge komplikasjoner.

Bakgrunn

Diabetisk slitenhet er en vanlig, men lite kjent komplikasjon ved diabetes. Begrepet ble utviklet av psykologspesialist Jon Haug etter hans mangeårige arbeid med personer med diabetes type 1. Slitenheten er av en spesiell karakter som ikke kan likestilles med den slitenhets-følelsen vi alle kjenner. Det er en kroppslig opplevelse som er der mer eller mindre hele tiden og som ikke går over ved hvile. Denne spesielle formen for slitenhet sitter «dypt» i kroppen som en energitappende og utmattende følelse

De som får diabetes type 1 får grundig opplæring i sykdommen ved diagnosetidspunktet og i tiden etterpå. Spesialisthelsetjenesten er lovpålagt å gi nydiagnostiserte opplæring og dette skjer som oftest gjennom diabeteskurs i regi av lokale lærings- og mestringssentre. De som har hatt sykdommen i mange år får derimot svært liten oppfølging, utover rene medisinske kontroller. Det finnes i dag ingen mestringstilbud til denne gruppen da det ikke er lovpålagt med tilbud for denne gruppen, og lite tilgjengelig informasjon om hvordan de kan møte de spesielle utfordringene et langt liv med diabetes medfører. Samtidig er det stor etterspørsel fra både medlemmer i Diabetesforbundet, helsepersonell og andre som har diabetes, for mer informasjon tilpasset denne gruppen og en mulighet til å samles og dele erfaringer med andre i lik situasjon.

Status

Kurset finner du her.

Enklere diabeteshverdag med type 2

Formål

Gi personer med diabetes type 2 en enklere diabeteshverdag ved å gi dem kunnskap om hvordan de kan oppnå en bedre egenbehandling.

Bakgrunn

Å få diabetes er en stor omvelting i livet. Man må tilegne seg masse kunnskap om sykdommen sin, lære seg egenbehandling og kanskje også endre levevaner. Ved diabetes type 2 må man ofte endre levevaner, spise på en helt annen måte og begynne å være i fysisk aktivitet. Av og til vil livet med kronisk sykdom bli svært krevende. Diabetes er 99 % egenbehandling. Det vil si at du 99 % av tiden er helt avhengig av riktig og kvalitetssikret kunnskap for å kunne ta vare på seg selv.

Du må være genetisk disponert for å få diabetes type 2, men mange sliter med skyld og skam fordi de tror at det ene og alene er en selvpåført sykdom. Egenbehandling for de med diabetes type 2 består av å regulere inntak av mat og ha en aktiv hverdag, i tillegg til medikamentbehandling. Dette er i lengden utfordrende å gjøre på egenhånd. Et kurs som vi ønsker å utvikle, vil bidra til økt kunnskap og motivasjon til å takle sykdommen bedre. Pilotkurset skal være kvalitetssikret og forankret til lokalt nivå og treffe folk der de er, slik at deltakelse senker terskelen til å ta tak i eget liv.

Status

Kurset finner du her.