Formål

Å bedre hverdagen for personer med diabetes som bor på institusjon. Dette for å kunne bidra til at den enkelte beboer skal ha best mulig livskvalitet og velvære. I tillegg vil det kunne trygge de pårørende å vite at deres kjære har det bra.

Bakgrunn

En økende andel av befolkningen som har diabetes bor i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er også sannsynlig at forekomsten av diabetes i institusjonspopulasjonen i Norge vil øke, ettersom forekomst av diabetes øker i befolkningen, samtidig som forventet levealder blant personer med diabetes er høyere.

Diabetes er en kronisk sykdom som kan føre til mye lidelse for beboere i institusjoner. De er i en sårbar situasjon, og selv om de fleste av disse har en god hverdag, får likevel ikke alle den behandlingen som er nødvendig for å ha et tilfredsstillende blodsukker, med fravær av symptomer på hypo-(lavt) og hyper- (høyt)glykemi. God behandling kan oppnås ved god og målrettet planlegging i samarbeid mellom beboeren, pårørende og institusjon. Min Diabeteshverdag er et lavterskeltiltak bestående av en brosjyre med informasjon om diabetes type 1 og type 2 og en plakat der informasjon om den enkeltes kjennetegn på hypo- og hyperglykemi medisinering og annen behandling.

Status

Gjennomføring av pilot har dessverre blitt utsatt grunnet Covid-19, men resultater fra en deltakerinstitusjon som rakk å starte før nedstenging i mars er lovende.