Formål

Å bedre hverdagen for personer med diabetes som bor på institusjon. Dette for å kunne bidra til at den enkelte beboer skal ha best mulig livskvalitet og velvære. I tillegg vil det kunne trygge de pårørende å vite at deres kjære har det bra.

Bakgrunn

En økende andel av befolkningen som har diabetes bor i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er også sannsynlig at forekomsten av diabetes i institusjonspopulasjonen i Norge vil øke, ettersom forekomst av diabetes øker i befolkningen, samtidig som forventet levealder blant personer med diabetes er høyere.

Diabetes er en kronisk sykdom som kan føre til mye lidelse for beboere i institusjoner. De er i en sårbar situasjon, og selv om de fleste av disse har en god hverdag, får likevel ikke alle den behandlingen som er nødvendig for å ha et tilfredsstillende blodsukker, med fravær av symptomer på hypo-(lavt) og hyper- (høyt)glykemi. God behandling kan oppnås ved god og målrettet planlegging i samarbeid mellom beboeren, pårørende og institusjon.  

Min diabeteshverdag er et lavterskeltiltak hvor verktøykassen består av en liten lommebrosjyre med de viktigste aspektene i hverdagsbehandlingen, en brosjyre med grundigere informasjon som kan ligge på pauserommet e.l., i tillegg til et individuelt beboer-skjema som enten kan ligge i papirform i journalene, eller lastes ned til e-journalen. Der kan man fylle ut hvilken type diabetes vedkommende har, behandling, symptomer på høyt/lavt blodsukker og annet som er viktig for å gi god individuell behandling.

Materiellet kan bestilles i nettbutikken vår: Min diabeteshverdag - Diabetesforbundet

Status

Materiellet Min diabeteshverdag planlegges brukt inn i piloter som planlegges i et pågående prosjekt om økt diabeteskunnskap i primærhelsetjenesten.