Formål

Gi økt kunnskap for pårørende rundt personer med diabetes – og dermed også en tryggere og bedre hverdag for alle med diabetes.

Bakgrunn

Pårørende med lite kunnskap om diabetes og en som ønsker å være en god samtalepartner for en med diabetes, vil ha nytte av nettkurset vi ønsker å utvikle med støtte fra Extrastiftelsen. For at en person med diabetes skal kjenne seg trygg og ikke la sykdommen sette begrensninger, trengs det at nettverket rundt også har basiskunnskap om diabetes og hvordan håndtere ulike situasjoner. I dette nettkurset vil for eksempel fotballtreneren, arbeidskollegaen, partneren eller bestemoren få lett tilgjengelig kunnskap om diabetes og hvordan man skal håndtere ulike situasjoner som oppstår i en diabeteshverdag.


Gjennom Diabeteslinjen mottar vi mange spørsmål om kurstilbud for pårørende. En stor andel av dem som henvender seg til oss, er også pårørende. De kontakter oss med spørsmål om diabetes, og ulike situasjoner hvor de føler seg utrygge ift. pårørenderollen. Etterspørselen er også stor i lokal – og fylkeslag. Av erfaring vet vi at det er en terskel for pårørende å delta på «fysiske» kurs og møteplasser og et nettkurs vil senke denne terskelen da de kan gjennomføre kurset hjemme. Et nettkurs for denne målgruppen hadde vært kjærkomment.


Ved å bidra til at pårørende får mer kunnskap, vil det i neste rekke påvirke at hver enkelt person med diabetes står sterkere rustet til å mestre sin diabetes. De pårørende trenger også denne tryggheten, her blir det vinn-vinn situasjon for begge parter.

Status

En stor del av arbeidet har vært å etablere en plattform for nettkurs hos Diabetesforbundet. Den er nå på plass, og nettkurset er under utvikling.