Formål

Gi økt kunnskap for de som kjenner noen med diabetes – og dermed også en tryggere og bedre hverdag for alle med diabetes.

Bakgrunn

For at en person med diabetes skal kjenne seg trygg og ikke la sykdommen sette begrensninger, trengs det at nettverket rundt også har basiskunnskap om diabetes og hvordan håndtere ulike situasjoner. I dette nettkurset vil for eksempel fotballtreneren, arbeidskollegaen, partneren eller kompisen få lett tilgjengelig kunnskap om diabetes og hvordan man skal håndtere ulike situasjoner som oppstår i en diabeteshverdag.


Gjennom Diabeteslinjen mottar vi mange spørsmål om kurstilbud for de som kjenner noen med diabetes. De kontakter oss med spørsmål om diabetes, og ulike situasjoner hvor de føler seg utrygge. Etterspørselen er også stor i lokal – og fylkeslag. Av erfaring vet vi at det er en terskel for denne målgruppen å delta på «fysiske» kurs og møteplasser og et nettkurs vil senke denne terskelen da de kan gjennomføre kurset hjemme.


Ved å bidra til at de som kjenner noen med diabetes får mer kunnskap, vil det i neste rekke påvirke at hver enkelt person med diabetes står sterkere rustet til å mestre sin diabetes. De som kjenner noen med diabetes trenger også denne tryggheten, her blir det vinn-vinn situasjon for begge parter.

Status

To kurs ble 22. desember lansert på diabetes.no. Ett for personer som kjenner noen med diabetes type 1, og ett for personer som kjenner noen diabetes type 2. Kursene finner dere her: diabetes.no/nettkurs

Kursene gir leseren kunnskap som skal føre til økt trygghet i ulike situasjoner som oppstår når man er sammen med noen som har diabetes. 

Kursene gir praktiske råd om viktige spørsmål rundt diabetes:

  • Hva er diabetes type 1/type 2?
  • Diabetisk førstehjelp: hva gjør jeg hvis?
  • Hvordan behandler man diabetes type 1/type 2?
  • Hvordan være en god støtte?

Informasjonen er fremstilt som tekst, med illustrasjoner, bilder og film. I tillegg er det quizer underveis for å skape interaktivitet og for en sjekk av kunnskapen man har tillært seg.

Kursene er brukertestet, pedagogisk forankret og faglig kvalitetssikret.

Kursene er blitt markedsført via segmenterte direkteannonser på Facebook og YouTube.