Formål

Gjøre kunnskap om kosthold og diabetes type 2 lett tilgjengelig for alle.

 

Bakgrunn

Kosthold er en viktig del av egenbehandlingen ved diabetes type 2. For mange er det mye nytt å lære seg når man får diabetes type 2-diagnosen, og dette kan oppleves overveldende.

For å kunne ta gode valg for seg selv trenger den enkelte kunnskap om hvordan kostholdet spiller inn i diabetesbehandlingen, og hvordan man selv kan gjøre små eller store grep for å få et bedre liv.

Vi planlegger å utvikle et nettkurs som skal være et tiltak for å nå ut med denne kunnskapen. Nettkurset vil inneholde en blanding av tekst, bilder, illustrasjoner og animasjoner, noe som forhåpentligvis vil gi en enkel og morsom måte å formidle kostholdskunnskap på.

Nettkurset vil fokusere på de mest sentrale temaene knyttet til kosthold og diabetes type 2, som matvarekunnskap, karbohydratenes betydning for blodsukkerregulering, en sunt og variert kosthold osv.

Status

Vi er helt i startfasen av dette prosjektet, og holder for tiden på å lande innhold og oppbygging. Mer info kommer etter hvert.