Formål

Å sørge for en trygg hverdag i barnehagen for barn med diabetes type 1, og på den måten skape større trygghet for både foreldre, barnehageansatte og barnet selv.

Bakgrunn

I 2014 gjennomførte Diabetesforbudet det Extra-støttede prosjektet «Diabetesskolesekken». Dette prosjektet ble veldig godt mottatt av foreldre, og har blitt beskrevet som et veldig godt verktøy til bruk på skoler. I Diabetesskolesekken lagde man maler for barn som går på skole. I samarbeid med Barn- og familieutvalget (BFU) i Diabetesforbundet vil prosjektet «Trygghet i barnehagen – en god, trygg hverdag med diabetes» ta utgangspunkt i Diabetesskolesekken, men tilpasses barn i barnehage.

Status

Materiellet ble ferdigstilt i august 2020 og finnes på Diabetesforbundets nettsider.

Klikk her for å se materiellet