Gaven støtter forbundets arbeid for god diabetesbehandling, økt diabetesforskning og god folkehelse. Vi er svært takknemlig for støtten. 

Praktiske opplysninger

De pårørende kan i dødsannonsen oppfordre til at det gis en minnegave til Diabetesforbundet. Før opp kontonummer 5010.05.16613 i annonsen, og skriv at gaven må merkes med avdødes og pårørendes navn.

Etter begravelsen sender vi kondolansehilsen til de pårørende med opplysning om givernes navn, med mindre gavene er gitt anonymt. Vi takker også for gaven i medlemsbladet Diabetes.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å gi en minnegave.

Få skattefradrag på gaver

Gaver på minst 500 kr gir rett til skattefradrag året gaven er gitt. Husk å oppgi ditt personnummer når du betaler for å få skattefradraget. Du kan få fradrag på opptil 12.000 kr årlig.