Spare i Alfred Bergs humanfond

Når du sparer i Alfred Bergs Humanfond, bidrar du til at Diabetesforbundet får 2% av kapitalen hvert år.

Send sidens lenke til en venn

Alfred Bergs Humanfond sikrer at andelseiernes midler investeres i henhold til strenge etiske kriterier.

Når fondssparere tegner andeler i Alfred Berg Humanfond, velger de samtidig ut en veldedig organisasjon de ønsker å støtte gjennom den årlige Humanfond-utdelingen. Pengene organisasjonene mottar er forvaltet etter strenge etiske forvaltningsprinsipper som er inntatt i fondsvedtektene.

Fondet investerer i hovedsak i norske aksjer, men mandatet åpner også for en viss andel i utenlandske aksjer. Opprett spareavtale, flytt andre fond eller spareavtaler over til Humanfondet, og du er med på å støtte vårt arbeid for et bedre liv med diabetes og en framtid uten.

Humanfondet deler hvert år ut to prosent av fondskapitalen til ideelle organisasjoner. For 2015 fikk Diabetesforbundet 57 165 kroner. Totalt har vårt arbeid blitt støttet med over 600 000 kroner fra Alfred Bergs Humanfond.

Les mer om Alfred Bergs Humanfond

Kontakt oss hvis du ønsker du mer informasjon eller tegningsblankett.