Alfred Bergs Humanfond sikrer at andelseiernes midler investeres i henhold til strenge etiske kriterier.

Når fondssparere tegner andeler i Alfred Berg Humanfond, velger de samtidig ut en veldedig organisasjon de ønsker å støtte gjennom den årlige Humanfond-utdelingen. Pengene organisasjonene mottar er forvaltet etter strenge etiske forvaltningsprinsipper som er inntatt i fondsvedtektene.

Fondet investerer i hovedsak i norske aksjer, men mandatet åpner også for en viss andel i utenlandske aksjer. Opprett spareavtale, flytt andre fond eller spareavtaler over til Humanfondet, og du er med på å støtte vårt arbeid for et bedre liv med diabetes og en framtid uten.

Humanfondet deler hvert år ut to prosent av fondskapitalen til ideelle organisasjoner. 

Les mer om Alfred Bergs Humanfond

Kontakt oss hvis du ønsker du mer informasjon eller tegningsblankett.