Slik kan du støtte Diabetesforbundets forskningsfond:

  • Bruk Vipps og send ønsket beløp til 131293
  • Overføre ønsket beløp til kontonummer 7114.09.50631

Derfor trenger vi din støtte

Økt innsats på diabetesforskning vil gi oss bedre innsikt om hvordan vi kan mestre livet med sykdommen, og ny kunnskap for å løse de mange diabetesgåtene. Derfor har Diabetesforbundet en lang tradisjon med å bistå med økonomisk støtte fra vårt eget forskingsfond. 

Siden 1960 har fondet delt ut flere millioner kroner i støtte til forskningsprosjekter. I tillegg deler vi ut Diabetesforbundets forskningspris hvert år. 

Ditt bidrag til fondet er viktig. Norske diabetesforskere er i verdensklasse. Likevel henger vi etter de andre nordiske landene

– Diabetesforskningen som foregår i Norge er av svært høy kvalitet, men vi ønsker å øke volumet, sier generalsekretær Bjørnar Allgot.

Les mer om forskningsfondet her.