Spør oss

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9-15
Hverdager 9-15
Svartid 1-5 dager

Årsmøte Mandag 21.02.2022

  • 21.02.2022 09:00–28.02.2022 09:00
  • Digitalt - hjemme
  • Åpen for: Medlemmer
  • Pris: Gratis

Årsmøtet blir også i år digitalt på www.digitaleårsmøter.no

Kode for innlogging sendes ut på sms før møtet åpner. Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.

Saker som skal behandles av årsmøtet bes sendes styret ved leder Bente Gjerstadmoen bentebentegjerstadmoen56@outlook.com senest fredag 11.februar 2022

Medlemmer som ønsker sakspapirene tilsendt i papirformat tar kontakt med sekretær Elisabeth Ulriksen på e-post elulrik@online.no eller mobil 48280302 senest fredag 11.februar 2022

Velkommen til digitalt årsmøte!

Styret