Spør oss

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9-15
Hverdager 9-15
Svartid 1-5 dager

Årsmøte 2022

  • 25.03.2022 18:00–27.03.2022 13:00
  • Bodø
  • Åpen for: Årsmøtedelegater
  • Pris: Egenandel for delegatene vil fylkesstyret komme tilbake til i god tid før fristen for påmelding.

Fylkesstyret planlegger at vi og delegatene fra lokallagene skal kunne møtes til faglig påfyll og årsmøte i Bodø denne helgen. Sted er ikke fastsatt enda, og dersom årsmøtet må avholdes digitalt, vil alle delegatene få informasjon om dette sammen med innkallingen og sakspairene. 

Årsmøtet vil starte lørdag den 26.03.22 kl. 09:00.

Litt fra Vedtektene til Diabetesforbundet om forberedelse, delegatfordeling og gjennomføring av et fylkesårsmøte:

"Saker som et lokallag ønsker behandlet i årsmøtet, må sendes fylkesstyret senest to måneder før årsmøtet (29.01.22).

Lokallagene skal sende oversikt til fylkeslagene over delegater og varadelegater innen fire uker før årsmøtet (26.02.22).

Innkalling med saksliste, budsjett og aktivitetsplan, revidert regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal behandles på årsmøtet, sendes til lokallagene og delegatene senest tre uker før møtestart (05.03.22) .

Antall delegater fra lokallagene beregnes etter følgende regler:

• To delegater for inntil 100 medlemmer

• Tre delegater for 101 til 300 medlemmer

• Fire delegater for mer enn 300 medlemmer

Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater til årsmøtet."

Fylkesstyret henstiller om at alle aktive lokallag fyller opp sin kvote med antall delegater til årsmøtet. 

 

Kontaktperson

Johnny Snapa

Leder

Diabetesforbundet Nordland

Tlf.: 926 55 910

nordland@diabetes.no