Hvem er vi?

Diabetesforbundet, barn og unge i Oslo, er en aktiv forening som arbeider for barn fra 0-17 år. Det året de fyller 18 år går barna automatisk over i Ungdiabetes, som er en egen forening.

Vi i Diabetesforbundet, barn og unge i Oslo, er en gruppe frivillige foreldre som sammen danner vår forening. Vi arbeider for en felles sak: diabetes hos våre barn.

Vi ønsker det beste for våre barn. Ønsker at våre barn skal få oppleve ting i fellesskap med andre barn som har diabetes. Det å komme sammen å se at andre har akkurat de samme utfordringene som oss, tror vi er viktig. Vi samler oss til felles hygge, lærdom og gøyale aktiviteter. Nye bekjentskaper knyttes både blant barna og oss foreldre. Vi har det alltid hyggelig sammen.

Styret

Styret i diabetesforbundet barn og unge i Oslo 2020.jpg

Styret i Diabetesforbundet, barn og unge i Oslo består for øyeblikket av ni frivillige styremedlemmer:

Lori Wheeler Næss er revisor.

Familiekontakter / Likepersoner

Vi har tilbud om kontaktfamilier/likepersoner til dere som er nyoppdagede. Ta kontakt med din diabetessykepleier.

Våre kontakt familier/Likepersoner i Oslo er:

Aktiviteter

Vi arrangerer en rekke aktiviteter, både for voksne og for barna. Dette inkluderer blant annet:

  • Årsmøte med aktiviteter for barna i februar
  • Tur til Tusenfryd i august
  • Familiehelg i Sarpsborg 1. helg i november
  • Kurs "Kjenner du et barn med diabetes?" vår og høst (mer info om dette nedenfor.)
  • Matlagings kurs i samarbeid med Geitmyra mat og kultursenter «Junior kokkene»
  • Webinar med spennende forelesere

Sjekk aktiviteteskalenderen på siden for Oslo fylkeslag for detaljer.

Kurs “Kjenner du et barn med diabetes?”

To ganger i året, vår og høst, arrangerer vi diabeteskurs. Kurset retter seg mot besteforeldre, tanter, onkler, lærere, barnehagepersonell, venner og kjente, ja, kort sagt til alle diabetesbarna omgås. Det populære kurset heter "Kjenner du et barn med diabetes?"

Formålet med kurset er å føle seg trygg når man er sammen med, eller har ansvar for et barn med diabetes. Kurset er rettet mot personer som omgås diabetikere (diabetes type 1) (men ikke foreldrene til barnet, men alle andre det omgås med). Kursleder er diabetessykepleier fra poliklinikken på Ullevål sykehus, og representanter fra styret i barn og unge i Oslo vil være tillstede.

Som medlem i vår forening vil du etter hvert få tilsendt invitasjoner til alle våre aktiviteter. Hvis du ikke er medlem enda, send en mail til ndfbarn@gmail.com.

Neste kurs avholdes tirsdag 2. mars, 18.00-19.30. Påmelding til eposten over. Vel møtt!

Facebook-gruppe

Vi har en egen gruppe for medlemmer på Facebook, der vi legger ut informasjon. Finn gruppen her 

 

Grasrotandelen

Hvis du har lyst til å støtte oss, kan du gjøre det gjennom Norsk Tippings Grasrotandel. Disse midlene kommer godt med når vi skal arrangere aktiviteter. Legg til "Diabetesforbundet Oslo, Lokallaget for barn og unge i Oslo" (org. nr. 997 392 191), så bidrar du hver gang du "pensjonssparer" i Norsk Tipping. :-)