Vi i Diabetesforbundet, barn og unge i Vestfold, er en gruppe frivillige foreldre som sammen danner vår forening. Vi arbeider for en felles sak: diabetes.

Vi ønsker det beste for våre barn. Det å komme sammen å se at andre har akkurat de samme utfordringene som oss, tror vi er viktig. Vi samler oss til felles hygge, lærdom og gøyale aktiviteter. Nye bekjentskaper knyttes både blant barna og oss foreldre. Vi har det alltid hyggelig sammen.

Aktiviteter for barna

Diabetesforbundet, barn og unge i Vestfold, er en aktiv forening, som arbeider for barn fra 0 – 14 år. Det året de fyller 14 år går barna automatisk over i Ungdiabetes, som er en egen forening.

Vi arrangerer en rekke aktiviteter for barna:

  • Årsmøte med bowling og lekeland
  • Tur til badeland
  • Familiedag på Sandsletta
  • Familiehelg til Daftø


Kontaktfamilie

Vi har tilbud om kontaktfamilier til dere som er nyoppdagede. Ta kontakt med din diabetessykepleier.

Hvorfor er vi her?

Vi bygger vennskap gjennom våre treff, og man føler at man ikke står alene med sin sykdom. Treffer man på vanskeligheter kan man bare ringe en venn. Det er godt å vite at man har noen som forstår. Vi prøver alltid å variere hvilke steder i Vestfold vi har aktiviteter.

Kurs “Kjenner du et barn med diabetes?”

To ganger i året, vår og høst, arrangerer vi diabeteskurs. Kurset retter seg mot besteforeldre, tanter, onkler, lærere, barnehagepersonell, venner og kjente, ja, kort sagt til alle diabetesbarna omgås. Det populære kurset heter: Kjenner du et barn med diabetes.

Formålet med kurset er å føle seg trygg når man er sammen med, eller har ansvar for et barn med diabetes. Kurset er rettet mot personer som omgås diabetikere (diabetes type 1).

Sykehuset sender ut innbydelser til de som er nydiagnostiserte. Innbydelsene kan deles ut til alle de som er rundt barnet.

Kursledere er diabetessykepleier Signe Aasnæs Kjær og overlege Bjørn Halvorsen fra barnesenteret ved Sykehuset i Vestfold.

Meld deg inn – gratis medlemskap første året

Send en e-post til barnungvestfold@diabetes.no med emne "Innmelding i Diabetesforbundet".

Den informasjonen vi trenger fra dere er:

  • Navn og fødselsdato på barnet
  • Navn og fødselsdato på mor eller far
  • Adresse
  • E-post
  • Mobilnummer

Opplysninger sendt til barnungvestfold@diabetes.no behandles konfidensielt og brukes kun til velkomstregistrering.
Vi ønsker å være en støtte for dere.

Som medlem i vår forening vil du etter hvert få tilsendt invitasjoner til alle våre aktiviteter. Vi ønsker deg velkommen som medlem hos oss.

Facebookgruppe

• Vi har også en facebookgruppe – søk opp gruppen Diabetesforeldrene i Vestfold – https://www.facebook.com/groups/417250135285636