Dia - Illustrasjoner likepersonkurs_F41Asset 4.png

Livet med diabetes kan by på spørsmål og utfordringer. Da hjelper det å kunne snakke med andre som opplever det samme. Her er en "oppskrift" på hvordan du kan arrangere digital samtalegruppe via Zoom. 

Diabetesforbundet nasjonalt kan bistå i å være vertsskap for et møte/kurs på Zoom. Da kan du konsentrere deg om selve gjennomføringen og logistikk rundt påmelding, mens vi bistår som teknisk support. 

Forberedelser

 • Kontakt lokallaget og hør om de har et Zoom-abonnement du kan låne. Eventuelt kan du opprette et selv. Følg denne veilederen for innstillingene du finner på zoom.us for best opplevelse. 
 • Opprett et arrangement i Zoom, og sørg for at du har lagt til rette for å dele gruppa inn i såkalte «Breakout rooms». Fremgangsmåten finner du her.
  • TIPS! Du får mer flyt i arrangementet dersom det er én teknisk ansvarlig for Zoom, og én møteleder.
  • TIPS! Deltakerne kan få tilsendt denne linken som viser hvordan de kan logge seg på Zoom-arrangementet.
 • Allier deg gjerne med en likeperson til dette arrangementet. De kan bidra til samtalene, og dersom enkelte deltakere har litt ekstra behov for oppfølging. Vær klar over at en erfaringsdeling kan vekke følelser hos mange. Derfor er det viktig å skape trygge rammer, med riktig oppfølging av deltakerne.
 • For å opprettholde sikkerheten rundt våre arrangementer, bør du ikke legge Zoom-linken ut på nettet. Send den ut i mail, eller bruk påmelding og send kun til de påmeldte.
 • Det kan være lurt å ta påmeldinger til dette arrangementet på forhånd. På den måten kan dere forberede opplegget ut fra hvem og hvor mange som deltar. Dere kan også dele inn i grupper på forhånd. Det er uheldig med for store grupper. Det vil være hensiktsmessig å ha mellom fem og ti personer i hver gruppe. Det er lettere å få en åpen og fortrolig gruppesamtale med få deltakere.
 • Gå gjennom disse digitale samtalekortene på forhånd, og forbered økten for samtalegrupper. Det kan være lurt å ha valgt noen temaer på forhånd.

Gjennomføring

 • Åpne gjerne med en liten innledning der du informerer om hva som skal skje. Her er det også viktig å skape trygghet for de som skal delta. Bruk gjerne dette forslaget som utgangspunkt.
 • Husk å minne deltakerne på at alt som kommer frem i gruppesamtalene er taushetsbelagt. Likepersonen leder samtalene i hver gruppe. Her er vi medmennesker som støtter hverandre.
 • Sørg for at en av arrangørene leder økten muntlig i Zoom. Forklar hva økten går ut på og del inn i samtalegrupper i «Breakout rooms».
 • Det kan være lurt å plassere en likeperson i hver gruppe («Breakout rooms»), for å bidra til samtalen.
 • Når samtalegruppene er gjennomført, kan du gjerne avslutte med et lite innlegg. Bruk gjerne dette forslaget som utgangspunkt. 

 Etterarbeid

 • Sørge for at de som trenger ekstra oppfølging bli henvist til Diabeteslinjen.

*Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. STØTTET-AV-DAM_DARKBLUE_RGB.png