Ungdiabetes

Ungdiabetes jobber for ungdom i alderen 14-30 år og arrangerer kurs, konferanser og aktiviteter for ungdom både nasjonalt og lokalt. Vi er også et rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet jobber med. Ungdiabetesstyrer finnes på både fylkes- og nasjonalt plan, og du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

Dette er Ungdiabetes:

Trenger du noen i nærheten av deg å snakke med om diabetesen din, noen som selv har erfaring med sykdommen? Skulle du ønske du var del av et fellesskap, sammen med andre ungdommer som har diabetes?

  • Ungdiabetes henvender seg først og fremst til ungdom i alderen 14–30 år, men det er også god plass til pårørende. Både på fylkesplan og lokalt jobber vi for økt aktivitet og fellesskap, og vi finner på mye gøy over hele landet.
  • Den politiske jobbingen er viktig. Ungdiabetes jobber for deg som er ung og har diabetes – med blant annet rettigheter og unges interesser i helsevesenet.
  • Lederen i Ungdiabetes nasjonalt møter fast i Diabetesforbundets sentralstyre, og Ungdiabetes er rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet har på agendaen.
  • Ungdiabetes gir også viktige bidrag til Diabetesforbundets arbeid med å legge best mulig til rette for egen mestring, i tillegg til å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden.Viktige stikkord er kunnskap og motivasjon – helt fra det nære og lokale til det nasjonale (og også internasjonale)

Kontaktinformasjon

Ungdiabetes

Postboks 6442, Etterstad | 0506 Oslo

Kontakt oss gjerne dersom du har noe på hjertet eller lurer på noe. Vi er her for deg!