Ungdiabetes

Ungdiabetes jobber for ungdom i alderen 14-30 år og arrangerer kurs, konferanser og aktiviteter for ungdom både nasjonalt og lokalt. Vi er også et rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet jobber med. Ungdiabetesstyrer finnes på både fylkes- og nasjonalt plan, og du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

Nasjonalt styre i Ungdiabetes: Bak fra venstre: Sander Vassanyi, nestleder Mathilde Natlandsmyr, Jeanette Myran Grøstad og leder Bjørn Peter Sandmo Foran f.v: Kaia Johansen, Kirsti Pedersen og Katrine Mariell Karlsen.