Ungdiabetes

Ungdiabetes jobber for ungdom i alderen 14-30 år og arrangerer kurs, konferanser og aktiviteter for ungdom både nasjonalt og lokalt. Vi er også et rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet jobber med. Ungdiabetesstyrer finnes på både fylkes- og nasjonalt plan, og du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

UNGDIABETES: Styret i Ungdiabetes består av (fra venstre) Kaia Johansen, Mathilde Natlandsmyr, Vilde Olsson, Jeanette Grøstad, Bjørn Peter Sandmo og Kirsti Pedersen. Christer Markussen var ikke til stede. Foto: Sven Grotdal.