Hva skjer i kroppen når du får diabetes type 1?

Diabetes type 1 er en av omtrent 80 autoimmune sykdommer, som har til felles at kroppen begynner å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler. Får du diabetes type 1, er det de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som brytes ned og forsvinner. Du må derfor selv sette insulin via injeksjoner eller insulinpumpe for å få regulert blodsukkeret.

Hvor arvelig er diabetes type 1?

Diabetes type 1 er lite arvelig, til forskjell fra andre typer diabetes, som type 2 og MODY.

Selv om cirka 30 prosent av oss kan ha gener som disponerer for sykdommen, er det svært få som utvikler type 1 – bare mellom 0,3 og 0,5 prosent av befolkningen. Genene alene er dermed ikke nok til at du utvikler diabetes type 1. Men teorien er at noen gentyper gjør deg sårbar for å få en autoimmun reaksjon ved virus eller infeksjon.

Har du mor, far, søster eller bror med diabetes type 1, har du 5–6 prosent sjanse for å utvikle sykdommen. Dette er fordi du kan ha arvet den samme genetiske sårbarheten.

Hva kan utløse diabetes type 1?

Det finnes fortsatt ikke noe sikkert svar på dette. Forskning antyder at virus og infeksjon tidlig i livet trolig spiller en viktig rolle.

I Norge forskes det på om tarmvirus (enterovirus) kan utløse en immunreaksjon som bryter ned de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen. En stor svensk studie på barn viser en sammenheng mellom infeksjon veldig tidlig i livet og utvikling av en slik immunreaksjon. Det forskes også på om andre virus kan føre til diabetes type 1 hos de som er disponert.

Andre forskningsmiljøer gjør store befolkningsstudier for å se etter andre mulige forklaringer: Hvorfor øker forekomsten av diabetes type 1 i verden? Har etnisitet eller sosial status noe å si? Forurensning og miljøgifter? Men her finnes det ingen klare svar i dag.

Får du diabetes type 1 av noe du spiser eller drikker?

Nei. Hva du spiser eller gjør har ingenting å si for om du får diabetes type 1.

Kan du forebygge diabetes type 1?

Nei.