Sammensatte sykdommer med både genetiske og miljømessige risikofaktorer.  Listen på de autoimmune sykdommene blir stadig lenger. Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom og her nevnes også de som er mer vanlig ved diabetes type 1.

• Diabetes type 1

• Addisons sykdom
• Cøliaki (glutenintoleranse)
• Hypothyreose (lavt stoffskifte)
• Pernisiøs anemi (lav blodprosent/B12-mangel)
• Revmatoid Arthritt (leddgikt)
• Vitiligo (pigmentfrie flekker i huden)

Les mer om autoimmunitet på uio.no