Hva er syreforgiftning?

Syreforgiftning, eller diabetisk ketoacidose, utvikler seg hvis du har for lite insulin i kroppen i forhold til behovet. Du er mest utsatt hvis du har diabetes type 1, men også de med diabetes type 2 kan i sjeldne tilfeller få syreforgiftning.

Uten nok insulin klarer ikke kroppen å omdanne sukker i blodet til energi, og begynner å forbrenne fett i stedet. Dette frigjør fettsyrer som kalles ketoner. Kombinasjonen av opphopning av ketoner og høyt blodsukker gjør at blodet ditt blir surt - derav navnet ketoacidose. Les mer om ketoner her.

Symptomene kan utvikle seg over et døgn eller to, men de kan også oppstå raskere, spesielt hos barn eller hvis du bruker insulinpumpe.

Ved rask behandling på sykehus blir du som regel frisk etter få dager. Venter du for lenge, risikerer du koma og i sjeldne tilfeller død.

Del denne informasjonen med de rundt deg, så de vet hva de skal gjøre hvis du blir syk.

Symptomer på syreforgiftning

Symptomene kan forveksles med andre sykdommer – hvis du eller barnet ditt har diabetes, bør du alltid be legen utelukke syreforgiftning først:

 • høyt blodsukker (over 15 mmol/l, eller 11-12 mmol/l hos barn eller gravide)
 • Magesmerter
 • Kvalme, brekninger og oppkast
 • Tung pust med acetonlukt (søtlig, som neglelakkfjerner)
 • Pustevansker, hyperventilering
 • Tretthet, sløvhet
 • Forvirring
 • Koma/bevisstløshet
Symptomer på høyt blodsukker eller uoppdaget diabetes type 1:

Før du utvikler syreforgiftning, vil du sannsynligvis også ha symptomer på høyt blodsukker (hyperglykemi). Disse symptomene kan også være tegn på nyoppstått diabetes type 1. Ved diabetes type 1 slutter kroppen å produsere insulin, og sykdommen kan utvikle seg over noen uker eller måneder hos både barn og voksne. Har du disse symptomene, bør du kontakte lege med én gang. 

 • Tisser mye
 • Veldig tørst, tørr munn, tørr hud, tørre slimhinner
 • Sukker i urinen
 • Energimangel
 • Vekttap
 • Uklart syn
 • Konsentrasjonsproblemer, irritabilitet

Les mer om symptomene på diabetes type 1 her.

Har barnet ditt symptomer?

Ett av tre barn som fikk diabetes type 1 i 2018, hadde utviklet syreforgiftning da de fikk diagnosen. Det er viktig å kjenne til tegnene på at barnet ditt kan ha diabetes type 1. Se filmen om symptomer hos barn:

Hvorfor får du syreforgiftning?

Syreforgiftning kan skje hvis

 • du har uoppdaget diabetes type 1 og ikke får insulinbehandling
 • du bruker insulinpumpe og insulintilførselen stopper, for eksempel hvis nålen glir ut eller blir tett
 • du er syk med feber eller infeksjon, eller bruker medisiner som kortison som kan øke insulinbehovet
 • du opplever hormonendringer, for eksempel ved pubertet eller menstruasjon
 • du tar for lite insulin eller hopper over doser

Hva gjør du hvis du mistenker syreforgiftning?

Sjekk blodsukkeret og ketoner

Sjekk blodsukkeret med én gang hvis du har noen av tegnene på høyt blodsukker eller syreforgiftning. Hvis blodsukkeret er høyt (15 mmol/l hos voksne, eller 11-12 mmol/l hos barn og gravide), må du så sjekke for ketoner.

Obs: Eldre med diabetes type 2 kan i sjeldne tilfeller få tilstanden hyperosmolært hyperglykemisk syndrom. Det har samme symptomer som ketoacidose og er like akutt, men her vil det ikke forekomme ketoner / acidose.

Ketoner i urinen måles ved stix. Ketostix kan fås på blå resept eller kjøpes på apotek. Du tester ved å tisse på en strimmel og leser av verdien på en +-skala på boksen. Er resultatet +++ på ketoner kan det være tegn på en begynnende syreforgiftning.

Du kan også sjekke for ketoner i blodet, ved å bruke blodstix. Det finnes kombinert blodsukker- og ketonmåler.

Ring 113

Ikke nøl med å oppsøke hjelp, fordi tilstanden kan forverre seg på få timer. Syreforgiftning må behandles på sykehus, med væske-, insulin- og salttilførsel under nøye oppsyn.

Ved rask behandling på sykehus blir du som regel frisk etter få dager. Venter du for lenge, risikerer du koma og i sjeldne tilfeller død.

Er personen bevisstløs?

Ring alltid 113. Sjekk flere råd om førstehjelp ved diabetes her. 

Hva kan du gjøre for å unngå syreforgiftning?

Lær å kjenne kroppens signaler: Alle har «sin» diabetes. Å vite hva som kan utløse høyt blodsukker hos deg og hvilke tegn du skal se etter kan hjelpe deg å unngå syreforgiftning eller fange det opp før det blir alvorlig.

Pass på pumpa: Bruker du insulinpumpe, er du spesielt utsatt for syreforgiftning fordi den gir bare hurtigvirkende insulin, slik at du raskt går «tom» hvis tilførselen svikter. Sjekk pumpen regelmessig, og være vàr for symptomer på høyt blodsukker som kan være tegn på at noe er galt.

Vær forberedt hvis du blir syk: Sykdom, medisinbruk og andre helsefaktorer kan påvirke insulinbehovet ditt. Snakk med legen eller diabetessykepleieren din om hvordan du håndterer diabetesen din når du er syk. Du kan også lese om diabetes og sykdom her.

Få hjelp hvis blodsukkeret er vanskelig: Snakk med legen eller diabetessykepleieren din hvis du opplever at blodsukkeret svinger mye og du ofte får for lavt eller for høyt blodsukker.

Ikke bruk for lite insulin: Det er viktig å sette riktig dose insulin i forhold til behovet ditt. Hvis du bruker mindre insulin enn du bør, eller dropper doser, er du mer utsatt for både syreforgiftning og komplikasjoner senere i livet.