Mange synes det kan være vanskelig å regulere blodsukkeret. Det kan bli mye fokus på mat, spising og tanker om eget utseende, og kropp kan få en negativ betydning. Mange kan også oppleve det som vanskelig å bli fortrolig med at de har diabetes.

Diabetesforbundet har laget en brosjyre med informasjon om fire faktorer som kan være sentrale for ungdom som har diabetes type 1:

• forholdet du har til insulin og stabilisering av blodsukkeret
• maten du spiser
• forholdet du har til kroppen din
• tankene du har om deg selv

Disse faktorene påvirker hverandre og de er alle knyttet til diabetes. Hvis de blandes for mye sammen kan det bli ekstra vanskelig å håndtere de utfordringene som følger med et liv med diabetes. Konkret betyr dette at det kan være lurt å se på det forholdet du har til mat og spising, uavhengig av at du trenger insulin, og også uavhengig av kroppen din. Hvordan du oppfatter deg selv, kan også ses uavhengig av den maten du liker – eller hvor mange kilo du veier.

Denne informasjonsbrosjyren er laget for unge mennesker med diabetes type 1 og deres familier og pårørende. I utgangspunktet skal brosjyren kun gis ut via helsepersonell, eller på direkte forespørsel.

Bestill brosjyren i vår nettbutikk her