Skyld og skam med diabetes type 2

Å få diabetes type 2 kan hos mange være forbundet med følelser av skyld og skam. Mange opplever å få stigmatiserende merkelapper som at de er late, har spist for mye og har lite viljestyrke.Kanskje sliter flere allerede med dårlig selvfølelse på grunn av bekymring rundt vekt eller andre fysiske eller psykiske utfordringer.

Spesielt når det gjelder diabetes type 2, er det mange som tror at det er selvforskyldt. Kanskje dette er grunnene til at mange faktisk skjuler sin diabetes for omgivelsene? 

 

SE VIDEO: Bettina og Sven har begge diabetes type 2. Her forteller de hvordan de forholder seg til åha fått sykdommen:

 

Husk at det ikke er din feil at du har fått diabetes! Det er ikke din feil at du har fått en kronisk sykdom. Selv om levevaner har betydning for hvordan sykdommen utvikler seg, er det faktisk slik at du også må være arvelig disponert for å utvikle diabetes type 2.

Prøv nettkurset vårt «En ny start med diabetes type 2» for råd om blant annet endring av tankemønstre

 


Skyldfølelse med diabetes type 1

Det er lett å falle inn i et tankemønster der det handler om å ha et perfekt langtidsblodsukker. Har du vært «flink» med diabetesen din, får du en belønning, nemlig perfekt blodsukker. Slike tanker kan være stressende, og du glemmer å ta vare på deg selv.

Diabetesen er mer enn bare tall og verdier. Fokuser på det positive og forsøk å ikke være så streng med deg selv.

Prøv nettkurset vårt «En ny start med diabetes type 1» for råd om blant annet endring av tankemønstre


Gode råd når ting er vanskelig

Ros deg selv!

Ha fokus på takknemlighet for den viktige og store jobben du legger ned hver dag. Fokuser på at alt du gjør i diabeteshverdagen din er nyttig. 

Snakk med dine nærmeste når du sliter

Det vil være perioder i livet der et «perfekt diabetesliv» er vanskelig. Det kan være eksamensperioder, sykdom, ny jobb eller kjæreste som gjør at du får lyst å legge fokuset på diabetesen til side i en periode. Føler du det sånn, kan det hjelpe å fortelle dette til dine nærmeste. 

Ta mikrovalg

Mikrovalg er et begrep som handler om alle de øyeblikkene i løpet av en dag, der det er potensial for å ta helsemessig gode valg. Tar du slike gode mikrovalg hver dag, kan det gi deg helsegevinst på sikt.

For mange vil det å tenke på endring som mikrovalg være mer overkommelig enn å gjøre en storstilt livsstilsendring.

Den psykologiske siden: Les mer om mikrovalg