Komplikasjoner til diabetes som opptrer i løpet av få timer enten på grunn av betydelig insulinmangel med hyperglykemi (høyt blodsukker) og ketoacidose eller pga. for mye insulin som gir hypoglykemi (lavt blodsukker/føling).