Blå resept direkte (forhåndsgodkjent refusjon) skrives ut for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling. Ordningen innebærer at du får dekket det meste av det medisinene eller sykepleieartiklene koster.

Er ikke vilkårene (sykdom eller preparat) for forhåndsgodkjent refusjon oppfylt, kan legen søke om individuell refusjon på blå resept. For å få individuell refusjon er det i praksis krav om at behandlingen skal være startet av spesialist. Får man innvilget refusjon, må vedtaket tas med på apoteket når medisinene hentes ut. Da betales kun vanlig egenandel som på blå resept.