Å måle blodsukker er en viktig del av diabetesbehandlingen.

Ved diabetes type 1
• for å justere insulindosene
• ved uforståelig høy HbA1c
• ved febersykdom
• ved uklare symptomer som kan skyldes blodsukkersvingninger
• ved uregelmessig livsførsel som for eksempel ved reiser
• ved graviditet
• ved fysisk aktivitet
• ved hypoglykemi
• ved hyperglykemi

Ved diabetes type 2
• ved nyoppdaget diabetes type 2 kan blodsukkermåling være nyttig for å prøve ut hvordan et sunt kosthold og aktivitet påvirker blodsukkernivået
• når det er vanskelig å nå behandlingsmålene
• ved endring av medikamentell behandling
• ved oppstart av insulin og endring av insulindoser

Teststrimler
Antall teststrimler til blodsukkermåling per døgn oppgis på resepten. Dersom dette ikke er oppgitt på resepten, blir ikke teststrimler utlevert på apotek/bandasjist.

For å teste matens effekt på blodsukkeret:

  • Mål blodsukkeret rett før måltidet (skal da helst være 4-7 mmol/l) og ca. 2 timer etter at du startet å spise.
  • Stiger blodsukkeret mer enn 3 måleenheter og ligger over 10 mmol/l ca. 2 timer etter matinntak, bør du enten endre på måltidets størrelse/sammensetning og/eller øke insulin/tablettdosen.
  • Hvis blodsukkeret ligger <10 kan du trygt spise samme type og mengde mat igjen ved senere anledninger.

Gjenta dette noen gange/dager før du gjør for store endringer. Husk at det er mange faktorer som spiller inn og disse kan variere fra dag til dag.

Hvor skal man stikke ved blodsukkermåling?
Stikk på sidene av fingertuppene. Det gjør mindre vondt enn midt på og er til mindre sjenanse når du bruker fingrene dine. Tommelfinger og pekefinger bruker du mest i det daglige, derfor lar du være å stikke her. Hvis du måler ofte, kan du også stikke på sidene av håndbaken, men da må du ha et annet forstykke på pennen. Du bør variere stikksted og passe på å bruke ny lansett hver gang for å unngå harde, såre fingertupper.

Se også Diabetesforbundets ekspertvideo om Blodsukkermåling.

Blodsukker målt før måltid:

Hurtigvirkende insulindose:

<4,5

Noe lavere dose enn vanlig

 4,5 –  7

Vanlig dose

 7   – 12

Noe høyere dose

12 – 18

Enda høyere dose osv.

Og så må du ta
hensyn til karbohydratmengden!

Relaterte artikkel:
- Leve med høyt og lavt blodsukker
- Blodsukkerapparat og riktig bruk av disse