Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1

Diabetes
Diabetesdiagnose gir ikke rett til grunnstønad. Det må dokumenteres at årlige utgifter er konstante og store nok. Ved eksempelvis amputasjon av føtter og bruk av protese vil det bli en del slitasje på klær og sengetøy. Dette – og bruk av støttebandasjer – gir rett til grunnstønad sats 1. Dersom ekstrautgiftene overstiger sats 1, må dette dokumenteres. Derfor er det viktig å samle på kvitteringer som dokumentasjon.

Se nav.no for ytterligere informasjon

Se også relaterte artikler:
- Hjelpestønad ved diabetes?
- Rettigheter