Symptomene kan være:

• Svakhet, sløvhet
• Nedsatt konsentrasjonsevne
• Nedsatt kortidshukommelse
• Uklar tale
• Varmefølelse
• Ustødig gange, mangel på koordinasjon
• Hodepine
• Forvirring
• Atferdsproblemer, dårlig dømmekraft
• Dobbelt eller uklart syn
• Forstyrret fargesyn (spesielt rød/grønn)
• Tretthet
• Bevissthetsforstyrrelser
• Kramper

Det er individuelle variasjoner i hvor følingsterskelen ligger.

Relatert artikkel:
- Adrenerge og autonome symptomer er kroppslige reaksjoner ved insulinføling