Programvaren er gratis og installasjonen er meget enkel. Etter installasjon vil diabetesskjemaet fremstå som en del av journalsystemet.

Skjemaet vil gjøre det lettere å gjennomføre en strukturert oppfølging og behandling av legens diabetespasienter. Skjemaet brukes også som et innsamlingsverktøy for Norsk diabetesregister for voksne.

Programvaren ble sendt ut til alle allmennleger høsten 2008.

For mer informasjon se NOKLUS sin side om diabetesskjemaet.

Relaterte artikler:
- Hva bør sjekkes på kontroll?
- Behandlingsmål ved diabetes