Hos personer med diabetes vil det postprandiale blodsukkeret være høyere enn for de uten diabetes, og vil bruke ca. 4 timer for å komme tilbake til nivået før måltidet igjen. Dette vil variere i forhold til hva og hvor mye du spiser, samt hvilke medisiner du bruker.

For å teste matens effekt på blodsukkeret:

  • Mål blodsukkeret rett før og ca. 2 timer etter at du startet å spise. 
  • Stiger blodsukkeret mer enn 3 måleenheter og ligger over 10 mmol/l ca. 2 timer etter matinntak, bør du enten endre på måltidets størrelse/sammensetning og/eller øke insulin/tablettdosen.
  • Hvis blodsukkeret ligger på ≤10 kan du trygt spise samme type og mengde mat igjen ved senere anledninger.

Gjenta dette noen gange/dager før du gjør for store endringer. Husk at det er mange faktorer som spiller inn og disse kan variere fra dag til dag.

Relaterte artikler:
- Blodsukkermåling gir bedre innsikt i din diabetes
- Fastende blodsukker ved diabetes