Personer som gjennomgår organtransplantasjon må bruke Prednisolon og andre immundempende medikamenter (for eksempel Sandimmun Neoral eller Advagraf, ev. Prograf). og disse medikamentene øker risikoen for å utvikle diabetes etter transplantasjon (såkalt posttransplantasjonsdiabetes – PTDM). 

Man regner med at ca 10 % av alle som gjennomgår organtransplantasjon utvikler PTDM, som er en diabetes type 2-lignende tilstand.

Relaterte artikler:
- Transplantasjon av bukspyttkjertel